Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokatansvar i forbindelse med godkendelse af en bolighandel 
30-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. december 2013 meddelt en advokat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. september 2013.
To købere af en boligejendom havde oplyst over for ejendomsmægleren, at de ønskede at gøre brug af advokaten i forbindelse med handlen. Ejendomsmægleren havde derfor fremsendt en e-mail med bolighandlens dokumenter til advokatens kontor inden advokatforholdets og fortrydelsesfristens udløb. Advokaten reagerede imidlertid først på henvendelsen, da ejendomsmæglerne sendte endnu en e-mail til advokaten med supplerende oplysninger i sagen. På dette tidspunkt var advokatforholdet og fortrydelsesfristen udløbet. Af tilstandsrapporten for ejendommen fremgik det, at visse forhold ved ejendommens el-installationer burde undersøges nærmere. Advokaten godkendte handlen uden at rådgive køberne nærmere om de pågældende bemærkninger i tilstandsrapporten. Det viste sig efterfølgende, at el-installationerne var ulovlige. De to købere anlagde sag mod advokaten med påstand om betaling af erstatning for de omkostninger, som køberne havde afholdt til lovliggørelse af el-installationerne. Under byretssagen adciterede advokaten sælgeren af ejendommen.
Byretten frifandt advokaten og den adciterede sælger. Køberne ankede dommen til Vestre Landsret. Advokaten adciterede ikke sælgeren under ankesagen.
Ved landsrettens dom i sagen blev advokaten dømt til at betale erstatning til de to købere. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at rådgivningsaftalen måtte anses for indgået den dag, hvor advokaten modtog den første e-mail fra ejendomsmægleren. Landsretten fandt, at advokaten havde handlet ansvarspådragende ved ikke at rådgive køberne om, at de burde lade ejendommens el-installationer undersøge nærmere. Da rådgivningsaftalen var indgået inden advokatforholdets og fortrydelsesfristens udløb, var der den fornødne årsagssammenhæng. Landsretten fandt ikke, at det kunne lægges til grund, at det afslag i prisen, som køberne havde fået, også dækkede ulovlige forhold ved ejendommen. 
Til top Sidst opdateret: 30-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk