Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Administrativ frihedsberøvelse af 3 irakiske statsborgere 
17-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 6. august 2018 meddelt 3 udlændinge tilladelse til kære til Højesteret af 4 kendelser, hvoraf to af kendelserne vedrørte den samme udlænding, der alle er afsagt Østre Landsret.
De tre udlændinge var alle irakiske statsborgere, som havde søgt asyl i Danmark, men var blevet meddelt endeligt afslag, og som derfor ikke havde lovligt ophold i Danmark. Udlændingene ønskede ikke at medvirke til frivillig udsendelse til Irak, og de var derfor blevet frihedsberøvet efter udlændingeloven § 36. Frihedsberøvelsen af de tre udlændinge havde stået på i forskellig længde, og i alle sagerne var der tale om en frihedsberøvelse, der oversteg 6 måneder.

I alle sagerne afsagde byretten kendelse om, at der skulle ske løsladelse af udlændingene, da byretten fandt, at der efter en samlet vurdering ikke var udsigt til, at yderligere frihedsberøvelse ville kunne få udlændingene til at ændre indstilling til spørgsmålet om at medvirke til frivillig udsendelse.

Alle kendelserne blev af politiet kæret til Østre Landsret, som i alle tilfælde fandt, at udlændingene skulle forblive frihedsberøvet. Landsretten tiltrådte efter en samlet vurdering af sagernes omstændigheder, at der kunne ske frihedsberøvelse af udlændingene, idet mindre indgribende foranstaltninger ikke var tilstrækkelige. Yderligere tiltrådte landsretten, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at frihedsberøvelserne kunne udstrækkes ud over 6 måneder, jf. udlændingelovens § 37, stk. 8, 2. pkt.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0279, 2018-22-0281, 2018-22-0322 og 2018-22-0324
Til top Sidst opdateret: 17-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk