Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Adkomst til strandareal i Sønderjylland 
20-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2013 meddelt en række personer, der alle ejer nogle kystejendomme ned til en strand i Sønderjylland, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. maj 2013. Sagen drejer sig om, hvorvidt grundejerne eller kommunen er retmæssig ejer af et aflangt stykke jord, der i tysk tid blev registreret som offentlig vej og med kommunen noteret som ejer. Jordstykket er ved de pågældende kystejendomme placeret på stranden mellem de bebyggede matrikler og nogle mindre matrikler på stranden, som de respektive grundejere har adkomst til.
Sagen rejser nærmere spørgsmål i relation til udstykningslovens § 31, stk. 4, ifølge hvilken matrikelmyndigheden i Sønderjylland kan rette matriklens oplysninger, hvis de matrikulære forhold er registreret efter regler, der var gældende ved den tyske matrikulering og ikke svarer til danske regler. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at det navnlig var tilsigtet at give mulighed for på samme måde, som det er tilfældet i resten af landet, at registrere ejere af kystejendomme som ejere af strandbredden ud for deres grunde.
Landsretten fandt ikke grundlag for under henvisning til reglerne om strandbredder og kystejendomme at fastslå, at det omtvistede areal hørte til grundejernes ejendomme. Landsretten lagde herved vægt på, at arealet er registreret som vej, og arealet ikke grænser op til havet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-00361.
Til top Sidst opdateret: 20-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk