Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Adgang til at medtage et udbyderhonorar ved beregning af ejendomsavancebeskatning 
21-08-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2013 meddelt en investor i et kommanditselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. marts 2013.
Der er i sagen tvist om, hvorvidt et af kommanditselskabet afholdt udbyderhonorar i forbindelse med anskaffelse af en ejendom, som udbyderen af investeringsprojektet forinden havde erhvervet, skal tillægges den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen og dermed indgå i kommanditistens skattemæssige avanceopgørelse efter ejendomsavancebeskatningsloven i forbindelse med kommanditselskabets afståelse af ejendommen. I benægtende fald rejser sagen spørgsmål om, hvorvidt honoraret kan fratrækkes i afståelsessummen.
Landsretten fandt, at honoraret vedrørte den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet, og at det således ikke kunne henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af ejendomskøbet. Honoraret kunne herefter ikke tillægges anskaffelsessummen, hvorved landsretten henviste til principperne vedrørende skattemæssig afskrivning. Landsretten fandt endvidere, at der ikke var hjemmel til at fratrække de pågældende udgifter i afståelsessummen.
Procesbevillingsnævnet meddelte den 14. maj 2012 tilladelse til anke til Højesteret af en dom vedrørende samme problemstilling.

Nærværende sag er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0263.
Til top Sidst opdateret: 21-08-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk