Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

5 års ubetinget frakendelse af førerretten for spirituskørsel samt kørsel under påvirkning af bevidsthedsudvidende stoffer 
18-06-2014 

 

Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. februar 2014 i en færdselsstraffesag om spirituskørsel, jf. færdselslovens § 53, stk. 1, og kørsel under påvirkning af bevidsthedsudvidende stoffer, jf. færdselslovens § 54, stk. 1. Tiltalte erkendte sig skyldig i begge forhold, der var begået under samme kørsel. Byretten idømte tiltalte en bøde på 20.500 kr., ligesom tiltalte blev frakendt førerretten ubetinget i 5 år. Tiltalte ankede dommen til landsretten for så vidt angik frakendelsestiden. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse under henvisning til, at forholdene hver især ville have medført ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-25-0169.

Til top Sidst opdateret: 18-06-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk