Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

5 års fængsel for hjemmerøveri begået efter strafskærpelsen i 2011 
11-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. juni 2012 meddelt to domfældte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. marts 2012. De domfældte blev begge i såvel by- som landsret under en tilståelsessag idømt fængsel i 5 år for hjemmerøveri, jf. strafskærpelsesreglen i straffelovens § 288, stk. 2, begået i november 2011 med henvisning til det i forarbejderne til lov nr. 760 af 29. juni 2011 forudsatte om, at straffen for hjemmerøveri som udgangspunkt skal være 5 års fængsel svarende til en fordobling af det hidtidige strafniveau.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0108.
Til top Sidst opdateret: 11-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk