Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

4 måneders ubetinget fængsel for ulovlig besiddelse af et historisk skydevåben, der var et arvestykke. 
12-08-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. august 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. april 2013 i en sag om ulovlig besiddelse af en funktionsdygtig repetérriffel uden ammunition, som tiltalte igennem længere tid havde opbevaret under et forsænket loft i sin lejlighed, og som ved politiets ankomst i lejligheden i anden anledning stod frit fremme i lejligheden i forbindelse med istandsættelse. Tiltalte, der var uden relevante forstraffe og efter det oplyste ikke havde tilknytning til et kriminelt miljø, havde arvet riflen, der stammede fra 2. verdenskrig, fra sine forældre. Riflens skæfte havde affektionsværdi for tiltalte, hvis farfar havde tilvirket det. Byretten fandt, at riflen var blev opbevaret uforsvarligt, og at besiddelsen derfor udgjorde en overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, under skærpende omstændigheder. Byretten idømte tiltalte 60 dages fængsel, som der efter forholdets karakter ikke fandtes grundlag for at gøre betinget. Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 4 måneder under henvisning til, at den ulovlige våbenbesiddelse var sket under skærpende omstændigheder. Landsretten tiltrådte, at der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre straffen betinget.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-25-0088.
Til top Sidst opdateret: 12-08-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk