Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 Spørgsmål & svar 

 
Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces.

Her kan du læse om ofte stillede spørgsmål og svar om fri proces.

Fri proces


Showhide1. Hvor kan jeg søge om fri proces?

Showhide2. Hvor kan jeg klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces?

Showhide3. Koster det noget at klage?

Showhide4. Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Showhide5. Hvornår kan jeg få fri proces?

Showhide6. Har det betydning, hvis jeg har en forsikring med retshjælpsdækning?

Showhide7. Hvordan skal jeg udforme en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces?

Showhide8. Hvilke bilag skal jeg vedlægge min klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces?

Showhide9. Hvad er fristen for at klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces?

Showhide10. Hvad gør jeg, hvis klagefristen er overskredet?

Showhide11. Kan jeg klage til Procesbevillingsnævnet over, at min modpart har fået fri proces?

Showhide12. Hvis jeg klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces til en retssag, bliver modparten i retstvisten da orienteret om min klage?

Showhide13. Kan jeg være til stede, når Procesbevillingsnævnet behandler min klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces?

Showhide14. Hvem sender Procesbevillingsnævnet afgørelsen til?

Showhide15. Begrunder Procesbevillingsnævnet sine afgørelser i sager om fri proces?

Showhide16. Kan jeg telefonisk eller skriftligt få en nærmere begrundelse for Procesbevillingsnævnets afgørelse?

Showhide17. Hvad er konsekvensen af, at jeg får afslag på fri proces?

Showhide18. Kan jeg klage over Procesbevillingsnævnets afgørelse om afslag på fri proces?

Showhide19. Kan Civilstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet tilbagekalde en bevilling om fri proces?

Showhide20. Kan jeg komme til at betale sagens omkostninger, selvom jeg har fået fri proces?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret: 05-12-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk