Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 Spørgsmål & svar  

 
Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser har til opgave at behandle ansøgninger om appeltilladelse til landsretten i sager, hvor familieretten har truffet afgørelse.

 FAQ liste

Appeltilladelser familieretten


Showhide1. Hvor kan jeg søge om appeltilladelse?

Showhide2. Koster det noget at ansøge?

Showhide3. Hvornår kan jeg få appeltilladelse?

Showhide4. Hvornår er en sag "principiel"?

Showhide5. Hvornår foreligger der "særlige grunde"?

Showhide6. Kan jeg få oplyst, om min sag er principiel, eller der foreligger særlige grunde?

Showhide7. Hvordan skal jeg udforme min ansøgning?

Showhide8. Hvilke bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Showhide9. Hvad er fristen for at ansøge om appeltilladelse?

Showhide10. Hvornår regnes ansøgningsfristen fra?

Showhide11. Hvad gør jeg, hvis ansøgningsfristen er overskredet?

Showhide12. Har en ansøgning om appeltilladelse opsættende virkning i forhold til en afsagt dom, kendelse eller lignende?

Showhide13. Hvis jeg søger om appeltilladelse, bliver modparten da inddraget i behandlingen af min ansøgning?

Showhide14. Kan jeg være til stede, når Procesbevillingsnævnet behandler min ansøgning?

Showhide15. Hvem sender Procesbevillingsnævnet afgørelsen til?

Showhide16. Begrunder Procesbevillingsnævnet sine afgørelser?

Showhide17. Kan jeg telefonisk eller skriftligt få en nærmere begrundelse for Procesbevillingsnævnets afgørelse?

Showhide18. Hvad skal jeg foretage mig, hvis jeg får appeltilladelse?

Showhide19. Hvad er konsekvensen af, at jeg får afslag på appeltilladelse?

Showhide20. Kan jeg klage over Procesbevillingsnævnets afgørelse om afslag på appeltilladelse?


Top Gå tilbage
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk