Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Appeltilladelser 

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at behandle ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager.

Hvor skal du sende en ansøgning om appeltilladelse til?

Du skal sende din ansøgning til:

Procesbevillingsnævnet
St. Kongensgade 1-3, 2. sal
1264  København K.

Mail: post@procesbevillingsnaevnet.dk

Det er ikke et krav, at en ansøgning også indgives i original, hvis den er sendt som sikker mail eller Digital Post.

Ansøgningen skal alene indgives i et eksemplar.

Hvis ansøgningen indgives af en advokat, er det ikke et krav, at advokaten har møderet for landsret eller Højesteret.

Hvad skal din ansøgning indeholde?

Du skal skrive, hvorfor du mener, at sagen skal have appeltilladelse. Desuden skal du oplyse CVR- eller CPR-nummer til brug for fremsendelse af Digital Post.

Det er desuden vigtigt, at du vedlægger følgende:

  • Kopi af de afgørelser, som domstolene har truffet i din sag
  • Andre bilag, som du mener kan have betydning for Procesbevillingsnævnets vurdering af din ansøgning.

Hvornår skal din ansøgning være modtaget i Procesbevillingsnævnet?

Det fremgår af de enkelte bestemmelser i retsplejeloven, hvornår ansøgningen skal være modtaget i Procesbevillingsnævnet. 

Det er vigtigt, at du overholder fristen, da Procesbevillingsnævnet i modsat fald kun undtagelsesvis kan behandle din ansøgning.

De almindelige frister er 2 eller 4 uger i civile sager og 2 uger i straffesager.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor afgørelsen er truffet. Er afgørelsen således truffet en tirsdag, udløber fristen tirsdagen 2 eller 4 uger efter.

Din ansøgning skal være modtaget i Procesbevillingsnævnet senest ved udløbet af sekretariatets kontortid kl. 15.00 - dog inden udgangen af døgnet, hvis ansøgningen er sendt med digital post - den dag ansøgningsfristen udløber.

Sekretariatet har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00-15.00.

Procesbevillingsnævnets behandling af en ansøgning om appeltilladelse er gratis.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk