Hop til indhold
  Procesbevillings-
          nævnet

Procesbevillingsnævnet har lukket fra den 13. marts 2020 og foreløbig indtil videre.

Procesbevillingsnævnet holder i overensstemmelse med regeringens beslutning lukket på grund af Covid-19 situationen fra fredag den 13. marts og foreløbig indtil videre. Procesbevillingsnævnet har iværksat nødberedskab for hastende opgaver.

Procesbevillingsnævnets afdelinger vil i perioden fortsat kunne træffe afgørelser. Sekretariatets medarbejdere vil i videst muligt omfang arbejde hjemmefra.

Dette betyder, at der i den omhandlede periode ikke er mulighed for personlig eller telefonisk henvendelse til Procesbevillingsnævnet. Du kan kontakte Procesbevillingsnævnet på post@ procesbevillingsnaevnet.dk, men du må forvente forlænget behandlingstid på ikke hastende henvendelse.

Vi gør samtidig opmærksom på Procesbevillingsnævnets generelle vejledning på hjemmesiden om kommunikation ved brug af sikker mail og om databeskyttelse. Du kan orientere dig om denne vejledning her på hjemmesiden i venstre side under Procesbevillingsnævnet, mail og databeskyttelse.

Vi skal opfordre til, at henvendelser til Procesbevillingsnævnet særligt i denne periode så vidt muligt sker digitalt til post@ procesbevillingsnaevnet.dk, da vi i perioden ikke modtager fysisk post hver dag. Hvis du ikke kan anvende sikker mail til at sende f.eks. en ansøgning om appeltilladelse til landsretten eller Højesteret, eller en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces, må du gerne sende en mail til Procesbevillingsnævnet om, at du har sendt din ansøgning eller klage med almindelig post.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, der generelt angår Procesbevillingsnævnets virksomhed, så kan du også orientere dig på vores hjemmeside, som blandt andet indeholder vejledninger og fakta vedrørende Procesbevillingsnævnets afdelinger.

Vi vil løbende opdatere status her på hjemmesiden.

 _____________________________________________________

Procesbevillingsnævnet består af tre afdelinger.

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager.  

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten i sager, hvor familieretten har truffet afgørelse.

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler  klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Læs mere

 

    

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 03-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk