Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævnets sammensætning 

Her er en oversigt over nævnsmedlemmer og suppleanter i Procesbevillingsnævnets tre afdelinger.

 

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser.

Ved afgørelse af ansøgning om appeltilladelse består nævnet af følgende  fem medlemmer:

 • Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand)
 • Landsdommer Annette Dellgren
 • Byretsdommer Ingrid Therkelsen
 • Professor Lasse Højlund Christensen
 • Advokat Nikolaj Linneballe

Suppleanter:

 • Højesteretsdommer Lars Apostoli
 • Landsdommer Lone Kerrn-Jespersen
 • Landsdommer Bo Østergaard
 • Byretsdommer Karen Duus Mathiesen
 • Byretsdommer Ivan Larsen
 • Professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
 • Professor Thomas Elholm
 • Advokat Asger Bagge-Jørgensen
 • Advokat Anne Almose Røpke

______________________________________________________________

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser

Ved afgørelse af ansøgning om appeltilladelse til landsretten vedrørende familierettens afgørelser består nævnet af følgende 3 medlemmer:

 • Landsdommer Julie Skat Rørdam (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Henriette Sartvin
 • Advokat Susan Sørensen

Suppleanter:

 • Landsdommer Jon Esben Hvam
 • Byretsdommer Jeanett Bukhave
 • Advokat Karen Wung-Sung

______________________________________________________________

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces.

Ved afgørelse af klage over fri proces består nævnet af følgende tre medlemmer:

 • Landsdommer Alex Puggaard (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Mette Bytofte
 • Advokat Mads Krøger Pramming

Suppleanter:

 • Landsdommer Hans-Jørgen Nymark Beck
 • Byretsdommer Søren Halfstrøm
 • Advokat Allan Sørensen
 • Advokat  Henrik Schütze

 

Til top Sidst opdateret: 01-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk