Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces 

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces.

Procesbevilingsnævnets afdeling for fri proces behandler klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces truffet efter 1. januar 2007 og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp.

Hvordan klager du?

Hvis du vil klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces, skal du skrive til:

Procesbevillingsnævnet
St. Kongensgade 1-3, 2. sal
1264 København K

Mail: post@procesbevillingsnaevnet.dk

Du kan sende din klage med posten, sikker mail eller Digital Post.
Du kan også aflevere klagen personligt.

Det er ikke et krav, at en klage også indgives i original, hvis den er sendt som sikker mail eller Digital Post. 

Du skal skrive dit CVR- eller CPR-nummer til brug for fremsendelse af Digital Post. Du skal desuden skrive, hvorfor du vil klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces.

Klagen skal vedlægges kopi af Civilstyrelsens afslag.

Procesbevillingsnævnet vil normalt låne Civilstyrelsens sag, men hvis der er kommet nyt i sagen, som ikke indgår i Civilstyrelsens sag, skal du skrive om det. Du skal også vedlægge kopi af papirer, som har betydning for sagen, og som Civilstyrelsen ikke har fået kopi af.

Hvornår skal din klage være modtaget i Procesbevillingsnævnet?

Procesbevillingsnævnets sekretariat skal have modtaget din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget Civilstyrelsens afslag.

Procesbevillingsnævnets behandling af en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces eller retshjælp er gratis.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk