Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsafdelingen 

Retten i Odense råder over 14 retssale.
Retssale 1-13 ligger i Domhuset, Albanigade 28,Odense
Retssal 1 - 4 ligger i stuen
Retssal 5 - 8 ligger på 1. sal
Retssal 9 - 13 ligger på 2. sal

Retssal 14 ligger i Tinghusgården, Albanigade 30, 1., Odense

 

Retsafdelingen

Domhuset
Albanigade 28
5000 Odense C

se bykort

Åbningstider:
Mandag - fredag fra kl. 8.30 - 15.00

E-mail henvendelser:
ret.ode@domstol.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank reg.nr. 0216, konto nr. 4069 134025 (stævninger)

Stævninger pr. e-mail sendes til: forb.ode@domstol.dk.

Retsafdelingen består af 11 retsafdelinger, en forberedelsesafdeling og en småsagsafdeling.

Retsafdelingerne behandler straffe- og civile sager, herunder forbudssager.

 

Civile sager:

Almindelige civile sager:

Du kan læse mere om almindelige civile sager her.

Du kan læse mere om om småsager her.

 

Familieretlige sager:

Du kan læse mere om familieretlige sager her

Mortifikationer:

Du kan læse mere om mortifikationer her.

 

Retsmægling:

Du kan læse mere om retsmægling her.

 

Kan alle overvære en civil sag i retten?

Almindelige civile sager kan som udgangspunkt overværes af alle, med mindre andet er bestemt.

Familieretlige sager kan som udgangspunkt ikke overværes.

Hovedforhandlinger, som behandles af retten, fremgår af dagens retsliste.
se retslisterne her. 

 

Straffesager:

Hvis du er domsmand skal du møde i Vagtstuen på det tidspunkt, der er anført i indkaldelsen. Læs mere her.

Hvis du er vidne kan du læse mere her.

Hvis du er offer/forurettet i en straffesag, kan du læse mere her.

Du kan læse mere om straffesager her.

Kan alle overvære en straffesag i retten?

Straffesager er som udgangspunkt offentlige og kan overværes af alle. De sager, som behandles af retten, fremgår af dagens retsliste. Se retslisterne her.

 

Man skal være opmærksom på, at der både før og under afviklingen af en straffesag kan være truffet afgørelse om, at offentligheden ikke har ret til at overvære sagen.

Hvis en større gruppe, f.eks. en skoleklasse, ønsker at overvære en retssag, skal der rettes henvendelse til Vagtstuen.

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk