Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Notar/Online tidsbestilling 

Notaren bekræfter underskrifter af testamenter og andre dokumenter, digitalt påtegner fremtidsfuld-magter, bekræfter rigtigheden af fotokopier, foretager lodtrækninger og medvirker ved åbning af bank-bokse.

 

Notarforretninger foreløbigt til og med den 15. april 202o er aflyst på grund af faren for smitte med Corona-virus. Der kan ikke bookes tider online, før der er truffet beslutning om, hvornår retten genåbner.

 

Notarforretninger for erhvervslivet:

Disse notarforretninger foretages efter aftale. Der kan skrives en mail til skifte.ode@domstol.dk. Skriv ”NOTAR – HASTER” i emnefeltet. I mailen skrives kontaktoplysninger samt hvilke notarforretninger det drejer sig om. Du vil herefter blive kontaktet af notaren for at aftale et tidspunkt for notarforretningen.

 

Notarforretninger foretages i rettens åbningstid.

Det er vigtigt, at du bestiller en tid hos notaren.

Du skal bestille tid hos notaren ONLINE.

Du kan booke tid og finde ledige tider hos notaren ved at klikke på linket til højre på denne side. 
Du kan også via linket aflyse en tid, som du har bestilt online.

Du kan undtagelsesvis bestille tid ved at kontakte skifteretten

Notarforretninger foretages i alle retskredse uafhængig af bopæl/forretningssted.

 

Udkørende notarforretninger foretages kun i egen retskreds og der må påregnes kørselsgodtgørelse (f.eks. taxa) til notaren. 


Skal du have foretaget en udkørende notarforretning, en boksåbning, en vekselprotest eller en lodtrækning kontakter du i stedet

skifteretten, da online tidsbestilling ikke kan anvendes.


Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk og tysk. 

 

 Notarforretningseksempler  

Retsafgift

Underskrift af testamenter

300 kr. pr. dokument

Bekræftelse af fotokopier

100 kr. pr. dokument

Bekræftelse af underskrift (privat)
samt anmeldelse af fremtidsfuldmagt

300 kr. pr. dokument

Bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve (virksomhed)

300 kr. pr. dokument

 

 

Betaling kan ske kontant, med dankort eller mobilepay.

 

Vedkendelse af fremtidsfuldmagt

Du kan læse mere om oprettelsen af fremtidsfuldmagter på Justitsministeriets hjemmeside, hvor der er en vejledning til borgerne om fremtidsfuldmagter. Det anbefales, af du læser hele vejledningen igennem, inden du opretter en fremtidsfuldmagt.

Du kan først komme til notaren og få påtegnet fuldmagten, når du har registreret og digitalt underskrevet fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistreret.  

Det er vigtigt, af du ikke skriver CPR.numre i fremtidsfuldmagtens tekstfelt. Hvis du gør det, vil notaren bede dig om at ændre fuldmagten, og få en ny notartid. Notaren kan ikke vejlede dig om fremtidsfuldmagters indhold. 

Notaren skal sikre sig, at du forstår fremtidsfuldmagtens indhold og af egen fri vilje ønsker af vedkende dig fremtidsfuldmagten.

 

Ved underskrift af testamenter medbringes

·      Legitimation - i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, så kontakt skifteretten inden du tager derind, så I kan tale om, hvad der kan accepteres som legitimation.

·      Det originale testamente (Vær opmærksom på, at testamentet ikke må være underskrevet hjemmefra.)
Retten kan ikke hjælpe med at udarbejde testamenter.

·      En kopi af testamentet
Husk at forsiden på kopien skal være den autoriserede blanketforside, der kan hentes ved at klikke her. Forsiden skal udfyldes enten på pc eller med letlæselig håndskrift.
OBS! Da alle kopier af testamenter skal scannes ind for at blive indberettet til Centralregistreret for Testamenter på www.tinglysning.dk, vil det være en stor hjælp for notaren, hvis kopien af testamentet ikke er kopieret på begge sider af papiret. 

 

Ved bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve(virksomhed) medbringes

·      Legitimation - i form af pas eller kørekort.

·      Nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen.

 

Ved bekræftelse af fotokopier medbringes 

·      Det eller de originale dokumenter

 

Udkørende notarforretninger

Hvis du er meget syg eller det på anden måde er umuligt for dig at komme frem til notaren, kan du ringe til notaren i den retskreds, hvor du bor, og høre om notaren kan komme til dig i stedet. Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du få notaren fra den retskreds, hvor hospitalet ligger, til at komme til hospitalet.

Notaren kører ud efter aftale indenfor rettens åbningstid

Du skal betale notarens transport.

 

Lodtrækninger

Notaren foretager lodtrækninger. Prisen er 500 kr. pr. påbegyndt time.

Du skal altid kontakte notaren i god tid inden lodtrækningen. Du skal sende forskellige papirer frem til notaren, blandt andet:

·   kopi af spillemyndighedens tilladelse,

·   et prøveeksemplar af lodsedlen og

·   oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes.

Fremsendelse kan ske på mail til skifte.ode@domstol.dk

Lodtrækninger foretages indenfor rettens åbningstid.

Notarens medvirken er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000,00 kr.


Skifteretten råder ikke selv over et elektronisk lodtrækningsprogram.


Alle lodtrækninger sendes derfor til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro.


Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger sendes til notaren i god tid, og altid sådan, at anmodningen er notaren i hænde senest 3 uger før udtrækningsresultatet skal anvendes.

 

Boksforretninger

Ved boksforretninger kontaktes retten via mail

Mailen skal indeholde:

·      Lejekontrakt på boksene

·      Oplysning er om boksnumre

·      Rykkerskrivelser m.v.  

·      Forretningsbetingelser for boksleje

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk