Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævningesagen: Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling 
08-12-2014 

 

I nævningesagen mod den 49-årige mand T har retten afsagt dom.  Ifølge dommen skal tiltalte anbringes i psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat nogen længstetid for foranstaltningen. Endvidere blev T udvist betinget fra Danmark.

 

Retten frifandt T for straf, da han måtte antages at have været sindssyg på gerningstidspunktet, og fulgte Retslægerådets indstilling om anbringelse i psykiatrisk afdeling.

 

Hensynet til Ts helbredsmæssige forhold, hans nære tilknytning til ægtefælle og fire børn her i landet samt den belastning, som hans udvisning til Irak ville indebære, var så tungtvejende, at det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise ham.

 

T modtog dommen.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk