Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævningesagen: 46-årig mand er skyldig i manddrab 
13-05-2015 

 

Den 46-årige tiltalte er ved nævningeting ved retten i Odense tiltalt for manddrab ved den 28. juni 2014 kort efter kl. 02.30 på Skolevej 1 i Grønnemose, Aarup, ved kvælning ved greb om halsen at have dræbt A.

 

Tiltalte er tillige tiltalt for forsøg på tyveri og for overtrædelse af færdselsloven.

 

Der er i dag afsagt denne

 

Kendelse:

 

Samtlige nævninger og dommere udtaler:

 

Ad forhold 1

 

Efter indholdet af findestedsundersøgelsen udarbejdet af vicestatsobducent Knudsen, indholdet af obduktionserklæringen og den supplerende obduktionserklæring udarbejdet af vicestatsobducent Knudsen og speciallæge i retsmedicin Bugge, indholdet af erklæringen af 17. oktober 2014, hvori vicestatsobducent Knudsen og læge Schou har besvaret supplerende spørgsmål, og indholdet af Retslægerådets erklæring af 7. januar 2015 sammenholdt med forklaringen afgivet af vicestatsobducent Knudsen er det ubetænkeligt at lægge til grund, at A ikke døde en naturlig død, men derimod døde af kvælning som følge af greb om halsen.

 

Det lægges i overensstemmelse med tiltaltes forklaring til grund, at tiltalte befandt sig på ger­ningsstedet i minutterne omkring gerningstidspunktet, og at han var der for at begå berigelses­kriminalitet.

 

Det lægges endvidere til grund, at gerningsstedets fire overvågningskameraer ikke viste andre personer på stedet omkring gerningstidspunktet end tiltalte samt A og B.

 

På baggrund af optagelserne fra videoovervågningen kan det lægges til grund, at der gik 2 minutter og 56 sekunder fra det tidspunkt, hvor A sidst blev set i live og indtil det tidspunkt, hvor tiltalte sås vende tilbage til sin bil.

 

På baggrund af politiets rekonstruktioner af tiltaltes formodede flugtrute lægges det til grund, at strækningen kan tilbagelægges på 1 minut og 25 sekunder i løb i mørke.

 

Da A blev fundet død få meter fra det sted, hvor han forsvandt ud af kameravinklen i retning mod findestedet, kan det herefter lægges til grund, at tiltalte kan have haft ca. 1 minut og 30 sekunder til at overfalde og kvæle A. Det bemærkes herved, at det efter oplysningerne om tiltaltes helbredsfor­hold ikke kan lægges til grund, at tiltalte skulle være ude af stand til at løbe.

 

På denne baggrund og sammenholdt med de lægelige oplysninger, hvorefter det er nærliggende at antage, at kvælningsprocessen vil blive fremskyndet, når en person - som A - lider af åreforkalkning og forhøjet blodtryk, lægges det til grund, at det tidsmæssigt har været muligt, at det var tiltalte, der dræbte A .

 

På optagelsen fra videoovervågningen i 7-Eleven på X-vej, der er optaget knap 1½ time forud for drabet på A, ses tiltalte iført en trøje og arbejdsbukser samt sko, der ikke er identiske med noget af det tøj, der har været underkastet kriminaltekniske undersøgelser, idet tiltalte trods sin anholdelse kun knap et døgn efter det passerede ikke har været i stand til at fremvise dette tøj.

 

På denne baggrund taler fraværet af DNA-spor og fiberafsmitning fra tiltalte på A og omvendt ikke mod tiltaltes skyld, hvorved tillige bemærkes, at der på gerningsstedet heller ikke er fundet sådanne spor efter andre mulige gerningsmænd.

 

Når dertil kommer, at tiltalte i forlængelse af afhøringen den 8. juli 2014, som tiltalte tog initiativ til, tegnede en tegning, hvori han anbragte en person, som han følte sig iagttaget af og ønskede at flygte fra, inde i rummet ganske tæt på det sted, hvor A blev fundet død, er det ubetænkeligt at anse for bevist, at det var tiltalte, der dræbte A.

 

Det fremgår af obduktionserklæringen, at A blandt andet havde punktformede blødninger på øvre øjenlåg og i øjnenes bindehinder, blødning på siden og bagsiden af luftrøret i niveau med ringbrusken samt punktformede blødninger i spiserørsslimhinden i niveau med ringbrusken.

 

Det fremgår endvidere af Retslægerådets erklæring af 7. januar 2015, at punktformede blødninger opstår efter ca. et halvt minuts kraftigt vedvarende greb om halsen.

 

På denne baggrund må det anses for bevist, at tiltalte ved forvoldelsen af As død har haft en sådan voldelig adfærd og herunder har fastholdt et kraftigt greb om As hals i mindst ca. et halvt minut, at tiltalte har indset, at det var overvejende sandsynligt, at A ville afgå ved døden som følge af grebet om halsen.

 

Tiltalte er herefter skyldig efter anklageskriftet.

 

Ad forhold 2 og 3

 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der iøvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Thi bestemmes:

 

Tiltalte er skyldig i forhold 1, 2 og 3.

 

Der forventes afsagt dom senere i dag.

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk