Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udsættelsessag fremmet, idet lejeren ikke kom med indsigelser indenfor 6 ugers fristen 
05-12-2014 

 

Lejeren havde boet i lejemålet i mange år. På grund af ægtefællens sygdom havde lejeren ikke kunnet holde orden i lejemålet.
Kommunen havde tilbudt at hjælpe, men dette havde lejeren ikke været i stand til at tage imod. Udlejeren opsagde og ophævede lejemålet, og gav lejeren frist på 6 uger til at komme med indsigelser mod opsigelsen.
Lejeren fremkom ikke med indsigelser. Lejeren forklarede i fogedretten, at lejemålet ikke var ryddeligt, men at det var rent.
Fogedretten fandt ikke betingelserne for ophævelse var til stede, men idet lejeren ikke var kommet med indsigelser mod opsigelsen indenfor 6 ugers fristen, fremmede fogedretten sagen på den baggrund. Landsretten stadfæstede afgørelsen.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk