Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indsigelser vedrørende opsigelse af lejemål var ikke kommet frem 
30-09-2014 

 

Udlejer havde opsagt lejeren og meddelt fristen til indsigelser på 6 uger. Lejeren forklarede i fogedretten, at han havde afleveret sine indsigelser i udlejers postkasse.

Udlejeren oplyste, at indsigelserne ikke var modtaget og fastholdt udsættelse. Fogedretten fandt, at indsigelserne måtte være kommet frem og nægtede at fremme sagen.

Landsretten udtalte, at lejeren ikke havde bevist, at han skriftligt havde fremsat indsigelser inden fristen på 6 uger. Landsretten fremmede herefter sagen, og lejeren blev udsat af lejemålet.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk