Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedretten nægtede at genoptage en fogedsag med henblik på vejledning om afdragsordning 
29-04-2015 

 

Skyldneren mødte med advokat til fogedmødet, hvor der blev foretaget udlæg, men der blev ikke fastsat en afdragsordning i henhold til retsplejelovens § 525, stk. 2.
Advokaten anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, idet der burde have været vejledt om fastsættelse af afdragsordning.

Fogedretten nægtede at genoptage sagen, hvilket landsretten stadfæstede og udtalte, at skyldneren mødte i fogedretten ved advokat, og fogedretten havde derfor ingen pligt til at vejlede ham om hans retsstilling, jf. retsplejelovens § 500, stk. 1.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk