Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Digital behandling af civile sager er på vej til din lokale ret 
06-11-2017 

 
Fra den 13. november 2017 skal civile sager anlagt ved Retten i Odense behandles digitalt på domstolenes sagsportal, www.minretssag.dk.

Uanset om du er borger, advokat, virksomhed eller myndighed opretter du selv sagen. Der er udarbejdet vejledninger og små instruktionsfilm, der kan guide dig. Det hele finder du på Domstolsstyrelsens hjemmeside: http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/TILDIGDERER/MINRETSSAG/Pages/default.aspx

Skulle du opleve tekniske problemer, finder du på hjemmesiden også oplysninger, så du kan kontakte en central support i Domstolsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til en konkret sag, kan du fortsat henvende dig til din lokale ret.

Det har siden oktober 2016 været obligatorisk at anvende minretssag.dk for sager anlagt ved Retten i Horsens. Sager, der appelleres fra Retten i Horsens, behandles digitalt i Vestre Landsret på minretssag.dk.

Tilbagemeldingerne fra brugerne tyder på, at de fleste oplever systemet som intuitivt og nemt at anvende.

·         Du kan følge en sag fra start til slut digitalt.

·         Du kan betale retsafgiften i systemet.

·         Du vil blive adviseret via mail eller E-boks, når der er digitale frister.

·         Du kan opbevare og anvende sagens materiale digitalt og medbringe det på din PC el.lign., hvis du skal i retten.

Sådan gør du
Når du vil anlægge en civil sag, så gå ind på www.minretssag.dk. Her kan du også følge din sag løbende.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk