Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøde på 60.000 kr. til byggefirma for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 
19-12-2014 

 

Et byggefirma var tiltalt for at have undladt at sikre, at arbejdet med demontering af et facadevindue, der vejede 440 kg, blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt med den følge, at en lærling i byggefirmaet blev ramt, da facadevinduet faldt ud. Lærlingen pådrog sig herved en alvorlig personskade i den ene arm.

 

Byretten lagde vægt på, at der var tale om en uerfaren lærling, der skulle medvirke i arbejdet med de meget tunge ruder. Der havde endvidere ikke været drøftet de sikkerhedsmæssige problemer, når de sidste ruder i en facaderække skulle udtages, hverken forud for arbejdet eller under udførelsen. Byggefirmaet havde derfor ved uagtsomhed gjort sig skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

 

Med henvisning til den alvorlige personskade og byggefirmaets størrelse blev bøden fastsat til 60.000 kr.

 

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk