Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anketilladelse efter udløbet af ankefristen 
06-05-2015 

 

I et konkursbo blev boregnskabet godkendt af skifteretten den 6. januar 2015. Efterfølgende fremsatte SKAT et krav om moms mod boet.

Kurator svarede SKAT og anførte, at ankefristen udløb den 3. februar 2015, hvorfor SKAT gerne måtte vende tilbage med en afgørelse inden denne dato. SKAT vendte først tilbage den 2. marts 2015, hvor kravet om moms blev fastholdt.

Kurator anmodede umiddelbart herefter om tilladelse til at anke efter fristens udløb. Landsretten meddelte anketilladelse, idet kurator havde reageret umiddelbart efter afgørelsen fra SKAT, og idet kurator havde gjort SKAT opmærksom på ankefristen.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk