Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Alternativt opråb over bestemmelser i en tinglyst lejekontrakt 
23-03-2015 

 

Der var tinglyst et tillæg til en lejekontrakt på en ejendom, der skulle sælges på tvangsauktion. Rekvirenten anmodede om alternativt opråb for så vidt angik bestemmelser i tillægget til lejekontrakten, som var meget ugunstige for udlejer.

Fogedretten afsagde kendelse om, at ejendommen også skulle opråbes alternativt for så vidt angik de bestemmelser i tillægget, der var ugunstige.

Lejeren kærede afgørelsen.

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk