Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

44-årig mand straffet med fængsel i 1 år for at have affyret et haglgevær 
26-10-2015 

 
 

Det fremgik af sagen, at tiltalte i nogle år havde været i ulovlig besiddelse af et haglgevær med tilhørende ammunition. T erkendte, at han affyrede 2 skud med haglgeværet en aften, da han havde besøg af to kammerater A og B. De var alle tre berusede.

 

Såvel byretten som landsretten vurderede, at der var tale om besiddelse og brug af haglgeværet under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1 og idømte tiltalte fængsel i 1 år.

 

Byretten anførte blandt andet følgende i sin begrundelse i dommen:

 

”Tiltalte har erkendt at have opbevaret det i sagen omhandlende haglgevær på sit værelse, hvor det stod i et hjørne, og der lå patroner til geværet i en æske i vindueskarmen. Tiltalte har endvidere erkendt at have skudt 2 gange mod en glaspavillon. Tiltalte var beruset og vidnerne A og B befandt sig 2 til 3 meter fra tiltalte.

 

2 dommere finder, at tiltalte ved at besidde et haglgevær med tilhørende patroner og affyre dette to gange tæt ved andre personer har udsat andres liv og helbred for nærliggende fare. Der er således tale om særlig skærpende omstændigheder, og forholdet skal henføres til straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

1 dommer finder ikke, at vidnerne har været udsat for nærliggende fare og denne dommer stemmer for at anse tiltalte skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, nr. 1 og nr. 3.”

 

Landsretten stadfæstede dommen med følgende begrundelse:

 

”Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder finder landsretten af de af byrettens flertal anførte grunde, at der foreligger særlig skærpende omstændigheder, idet tiltaltes besiddelse og brug af det omhandlede haglgevær med tilhørende ammunition må anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at våbenet ville blive brugt til fare for andre.
Landsretten tiltræder derfor, at forholdet er henført under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

 

Straffen findes passende.”

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk