Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

3 måneders fængsel for grov vold 
02-12-2014 

 

Den 28-årige tiltalte T var tiltalt for på en restaurant at have slået en anden gæst i hovedet med et glas, så det knustes, hvorved den anden gæst pådrog sig syningskrævende flænge i hovedet.

T var i byretten blevet frifundet med henvisning til, at der havde foreligget nødværge, som var straffri, men han blev ved landsretten fundet skyldig efter anklageskriftet, da landsretten efter bevisførelsen lagde til grund, at der ikke have foreligget en nødsituation for tiltalte, og tilsidesatte tiltaltes forklaring om, at han inden slaget med glasset var blevet slået og sparket.

Straffen blev efter voldens karakter og den omstændighed, at tiltalte tidligere var straffet for grov vold, fastsat til fængsel i 3 måneder. Der var ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk