Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i rufferisag 
20-09-2010 

 
 
 
D O M
 
afsagt den 20. september 2010 i 6. afdeling
 
Rettens nr. 6-203/2010
Politiets nr. 2300-72271-00001-09
 
Anklagemyndigheden
mod
T1...
T2
...
 
 
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
 
Anklageskrift er modtaget den 12. januar 2010 og er berigtiget under hovedforhandlingen.
 
T1 og T2 er tiltalt for
 
1.
begge
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 1. april 2005 til den 16. april 2009 i forening at have holdt bordel på adressen ..... i Odense, idet de modtog betaling fra ikke under 20 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom de i forening ansatte massøser, lagde vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved de opnåede en fortjeneste på ikke under 3.081.632 kr.
 
2.
begge
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 1. december 2005 til den 16. april 2009 i forening at have holdt bordel på adressen ..... i Ringsted, idet de modtog betaling fra ikke under 20 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom de i forening ansatte massøser, sørgede for, at der blev lagt vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved de opnåede en fortjeneste på ikke under 1.425.950 kr.
 
3.
begge
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 1. november 2008 til den 16. april 2009 i forening at have holdt bordel på adressen ..... i Aabenraa, idet de modtog betaling fra ikke under 10 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom de i forening ansatte massøser, lagde vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved de opnåede en fortjeneste på ikke under 129.015 kr.
 
4.
begge
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 15. februar 2006 til den 16. april 2009 i forening at have holdt bordel på adressen ..... i Vejle, idet de modtog betaling fra ikke under 20 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom de i forening ansatte massøser, lagde vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved de opnåede en fortjeneste på ikke under 1.317.210 kr.
 
5.
begge
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 10. august 2008 til den 16. april 2009 i forening at have holdt bordel på adressen ..... i Kolding, idet de modtog betaling fra ikke under 10 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom de i forening ansatte massøser, lagde vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved de opnåede en fortjeneste på ikke under 234.240 kr.
 
6.
begge
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 1. september 2007 til den 16. april 2009 i forening at have holdt bordel på adressen .....  i Hasselager, idet de modtog betaling fra ikke under 10 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom de i forening ansatte massøser, lagde vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved de opnåede en fortjeneste på ikke under 588.847 kr.
 
7.
begge
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 1. oktober 2008 til den 16. april 2009 i forening at have holdt bordel på adressen ...... i Randers, idet de modtog betaling fra ikke under 10 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom de i forening ansatte massøser, lagde vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved de opnåede en fortjeneste på ikke under 198.348 kr.
 
8.
T1
rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3,
ved i perioden fra den 1. april 2005 til den 16. april 2009 at have holdt bordel på adressen ..... i København, idet hun modtog betaling fra ikke under 50 kvinder, der benyttede lejligheden til at udøve seksuelle ydelser mod betaling, ligesom hun ansatte massøser, sørgede for, at der blev lavet vagtplaner, sørgede for indretning og vedligeholdelse af lokalerne, afholdt udgifterne til blandt andet husleje, vand, varme og el, websites, telefon samt vask, alt hvorved hun opnåede en fortjeneste på ikke under 4.610.871 kr.
 
9.
T1
overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 4,
ved i perioden mellem den 16. april 2009 og den 14. maj 2009 i Odense Arrest, Tinghusgade 2 i Odense, som varetægtsfængslet med brev- og besøgskontrol, at have været i besiddelse af en mobiltelefon, som hun benyttede til samtaler og SMS.
 
10.
T2
overtrædelse af straffelovens § 192 a,
ved i perioden mellem den 13. april 2009 og den 16. april 2009 i forening med A at have været i besiddelse af nedennævnte våben af særlig farlig karakter, idet hun sammen med B flyttede dem fra kælderrum nr. .. på .....i Viby til T2's og A's bopæl ..... i Kolind, hvor våbnene blev pakket ind i sække og gemt på et loft, hvor de blev fundet i forbindelse med ransagning den 16. april 2009:

- Canadisk automatgevær kaliber 5,56, mrk. Diemaco model 95

- Tysk automatgevær kaliber 7,62x51, mrk. Heckler & Koch model G3, uden nr.

- Jugoslavisk automatgevær kaliber 7,62x39 mrk. Zastava Kragujevag mod. 70B1, nr. 162874 med magasin med 30 patroner.

11.
T2
overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2,
ved i perioden mellem den 13. april 2009 og den 16. april 2009 i forening med A at have været i besiddelse af nedennævnte våben, idet hun sammen med B flyttede dem fra kælderrum nr. .. på ..... i Viby til T2's og A's bopæl ..... i Kolind, hvor våbnene blev gemt på et loft, hvor de blev fundet i forbindelse med ransagning den 16. april 2009:

- Amerikansk Riffel kaliber 30M1, mrk. Generalmotors model M1 med Magasin samt 15 patroner.

- Magasin med 23 patroner caliber 7,62x29 mm

- Italiensk haglgevær kaliber 12/70 mrk. Franchi model S.P.A.S 15

- Italiensk haglgevær afkortet kaliber 12/70 mm, mrk. Luigi Franchi over/under

- 37 patroner i ammunitionsæske, Pistol Match til cal. 22 long riffel

- 34 patroner i ammunitionsæske, mrk. Remington

- 9 patronæsker med ialt 159 patroner mrk. Wolf, cal. 7,62x39 mm

- 10 forskellige haglpatroner kaliber 12/70 mm

- 31 forskellige riffelpatroner

- 5 riffelpatroner, 6,5x55 mm

- 28 stk. riffelpatroner, kaliber 5,56mm

12.
T2
medvirken til forsøg på tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 286, jf. § 21 og § 23,
ved i perioden kort tid forud for den 27. marts 2009 kl. 14.30 ved tilskyndelse, råd og dåd at have medvirket til A's, C's og en ukendt person kaldet "Mogens" forsøg på tyveri af 2,6 – 2,8 millioner kroner fra D, hvilket beløb de formodede, at han opbevarede i en bankboks i Løkken Sparekasse, idet planen var, at de under indbrud på hans bopæl Helledievej 11 i Løkken den 27. marts 2009 skulle skaffe sig nøglen til boksen, hvorefter pengene skulle hentes i bankboksen, hvilket forehavende mislykkedes, fordi politiet kom til stede i forbindelse med indbrudsforsøget, i hvilken forbindelse hendes rolle i tyveriet var at oprette en bankboks i samme bank som Jensen – Løkken Sparekasse - med henblik på ikke at påkalde sig bankpersonalets opmærksomhed ved afhentning af de 2,6 – 2,8 millioner kroner i D's boks, ligesom hun kørte gerningsmændene til området omkring .....1 i Løkken den 27. marts 2009.
 
13.
T2
overtrædelse af færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1,
ved den 27. marts 2009 i tidsrummet imellem kl. 1800 og kl. 2000, at have ført personbil reg. nr. YL....., ad Lyngbyvejen i vestlig retning i Furreby i Løkken uden at have erhvervet kørekort.
 
14.
T2
overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler § 3, stk. 1, jf. § 1,
ved i perioden fra den 13. april 2009 til den 16. april 2009 i forening med A at have været i besiddelse af nedennævnte dopingmidler, idet hun sammen med B flyttede dem fra kælderrum nr. .. på ..... i Viby til T2's og A's bopæl .....i Kolind, hvor de blev fundet i forbindelse med ransagning den 16. april 2009:
- 101 pakker ampuller Siplexx 15 mg,
- 2600 stk. anabolske steroider
- 87 stk. ampuller mrk. Bolodenone
- 87 stk. ampuller mrk. Simplexx
- 9 stk. ampuller Testosteron 50 mg,
- 4 ampuller Trenbolone 100 mg.,
- 10 stk. ampuller anabolske steroider
- 40 stk. ampuller mrk. Rexogin indeholdende 1 ml. Stanozol,
- 100 stk. piller mrk. Trenabol Acetate
- 100 stk. piller mrk. Primobol 50 mg,
- 57 ampuller a 1ml / 50 mg. Retabolin,
- 3 ampuller a 300 ml. Testosteron,
 
15.
T2
overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag liste A, nr. 1 og § 3, jf. bilag liste B, nr. 13,
ved den 16. april 2009 på bopælen .....i Kolind i forening med A at have været i besiddelse af 857,2 gram hash, 36 joints og 11,7 gram amfetamin.
 
Påstande
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.
 
Anklagemyndigheden har hos T1 påstået konfiskation af af 8.098.492 kr., jf. straffelovens § 75, stk. 1, og en mobiltelefon, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.
 
Anklagemyndigheden har hos T2 påstået konfiskation af 3.487.621 kr., jf. straffelovens § 75, stk. 1, og de i forhold 10 og 11 nævnte våben, de i forhold 14 nævnte dopingmidler og 857,2 gram hash, 36 joints og 11,7 gram amfetamin samt en pengeboks mrk. Millarco, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.
 
Tiltalte T1 har påstået frifindelse i forholdene 1-8 og erkendt sig skyldig i forhold 9.
 
Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig i forholdene 1-7, 10, 11, 12, 14 og 15 og erkendt sig skyldig i forhold 13. Hun har taget bekræftende til genmæle overfor konfiskationspåstanden for så vidt angår våben, dopingmidler samt euforiserende stoffer. Hun har påstået frifindelse for påstanden om konfiskation af pengemidler.
 
...
 
Retten udtaler:
 
Skyldsspørgsmålet.
 
Ad forhold 1-7.
 
T2 har under hovedforhandlingen forklaret, at hun har været involveret i driften af de i forhold 1-7 nævnte klinikker i mindst de angivne perioder, dog for så vidt angår Ringsted fra 1. juni 2008. Denne forklaring er samstemmende med tiltaltes tidligere afgivne forklaringer i retten og til politiet og i overensstemmelse med T1's forklaring, de øvrige vidneforklaringer, lejekontrakter vedrørende Odense, Ringsted, Vejle, Kolding, Aabenraa, og lånedokumentet vedrørende Aabenraa, Hasselager, regnskaber og aflytninger.
 
T1 har under hovedforhandlingen forklaret, at hun stod for driften af Ringsted, der blev åbnet ca. februar 2006, indtil T2 overtog klinikken den 1. juni 2008. Hun har endvidere forklaret, at hun købte klinikken i Hasselager sammen med T2, og at hun sammen med T2 startede klinikken i Randers op.
 
T2 har forklaret til politirapport den 16. april 2009, at klinikken i Odense er ejet af T1, og at tiltalte er partner. Indtægterne blev fordelt ligeligt. T2 har gentaget denne forklaring under grundlovsforhøret den 17. april 2009 og den indenretlige forklaring den 15. juni 2009. Hun betalte ikke for partnerskabet. Idet Odense er indgået i fordelingen af overskud, jf. deres regnskaber, og da de tiltalte har talt om, at T1 i tilfælde af deling af klinikkerne skulle have Odense, samt da T1 ved at udskifte boksen satte sig på klinikkernes indtægter, findes det godtgjort, at T1har været involveret i driften af klinikken i den angivne periode. Dette støttes tillige af, at T1 i en samtale af 6. marts 2009 omtaler stedet som sit.
 
T1 har forklaret, at hun overtog klinikken i Ringsted fra en pige i A-Gruppen og drev stedet videre - efter en istandsættelse. Lejemålet er lejet af tiltaltes daværende kæreste pr. 1. december 2005. Da det er oplyst, at istandsættelsen varede 3 måneder, kan det lægges til grund, at klinikken har været i drift fra ca. 1. februar 2006.
 
T1 og T2 har forklaret, at T2 overtog driften af klinikken i Ringsted fra 1. juni 2008, hvor lejemålet blev overført til hende. På baggrund af at T1 var i besiddelse af regnskab fra lejeindtægterne for Ringsted for perioden marts - 2. april 2009, i besiddelse af kuverterne fra 3. april til anholdelsen, da D udlåner et pengeskab til T1, da T1 var i besiddelse af nøglen til pengeskabet, da Skat foretog kontrol i september 2008, da Ringsted ikke indgår hverken i de tiltaltes regnskaber eller i drøftelserne om fordeling af klinikkerne, og da T1 i aflytning af 21. januar 2009 oplyser, at hun har været i Ringsted med en kuvert til rockerne og i samme samtale siger, at hun kan sælge forretningen, da T1i samtalen den 16. februar 2009 siger, at hun ikke kan få Ringsted til at løbe rundt, og da T1den 6. marts 2009 siger, at hun vil sætte huslejen ned i Ringsted, findes det godtgjort, at T1 i hvert fald er med til at drive klinikken indtil anholdelsen.
 
Efter forklaringen fra T2 blev klinikken i Aabenraa købt for 100.000 kr., hvortil kom 20.000 kr. i forudbetalt husleje. Det fremgår af bilag F-1-38-1, kontoudtog fra T1's konto i Jyske Bank, at T1 den 30. oktober 2008 overførte 100.000 kr. til F, der var T2's selskab. Det fremgår endvidere i bilag F-1-41-1, side 3, regnskab udarbejdet af T2, at der ud af T1's "overskud" fratrækkes 20.000 kr. med teksten Åbenrå. Da der alene er oprettet et gældsbrev mellem T2 og T1på 60.000 kr., og da T1 ikke kan redegøre for, hvorfor det overskydende beløb er overført, lægges det til grund, at T1har købt halvdelen af klinikken. Dette støttes endvidere af, at T2 i grundlovsforhøret den 17. april 2009, i den indenretlige afhøring af 15. juni 2009 og i forklaringen til politiet den 16. april 2009 har forklaret, at hun og medtiltalte har købt hver halvdelen. G har i retten forklaret, at T2 har fortalt hende, at klinikken var ejet af de tiltalte i fællesskab.
 
T2 har forklaret, at hun købte klinikken i Vejle for 100.000 kr. Hun forklarer, at hun lånte 50.000 kr. af medtiltalte, men at hun ikke erindrer, hvor hun fik de resterende penge fra. T2har i den indenretlige afhøring og i politiafhøringen af 16. april 2009 forklaret, at hun og medtiltalte købte klinikken med halvdelen til hver. At T1 ejede del af klinikken i Vejle støttes endvidere af, at T1ifølge forklaringen fra G spurgte, om G kunne købe klinikken, og at T1 efter sin varetægtsfængsling pr. sms meddelte G, at hun kunne overtage nu. Ejerskabet støttes endvidere af samtalen mellem T2 og T1 af 16. februar 2009 (4), hvor T1 udtaler i anledning om Vejle "så har vi 2 klinikker til salg", og T2 udtaler "hvis vi kommer af med Vejle". I samtalen mellem de tiltalte af 6. marts 2009, hvor de igen taler om salg af blandt andet Vejle, udtaler T1, at salg for 150.000 kr. ikke "er en god forretning for os", ligesom hun fastsætter en salgspris for stedet og udtaler, at den mulige køber "kunne være kommet op og snakke" med hende.
 
T2 har forklaret, at hun og medtiltalte hver betalte halvdelen ved erhvervelsen af klinikken i Kolding. Hun har i grundlovsforhør, sin indenretlige forklaring og til politirapport forklaret, at de købte klinikken sammen og betalte halvdelen hver. T1 har under hovedforhandlingen ikke villet afvise, at hun til politiet har forklaret, at de hver betalte halvdelen for erhvervelsen. T2 har under hovedforhandlingen forklaret, at de overvejede at sælge stedet. G har forklaret, at T1 spurgte, om hun ville købe stedet, og at T2 overfor hende havde oplyst, at de ejede stedet sammen. T1's ejerskab af klinikken støttes endvidere af, at T2 i en samtale af 6. marts 2009 (17) med T1 giver udtryk for, at hun ikke alene kan tage stilling til salg af denne klinik.
 
De tiltalte har under hovedforhandlingen forklaret, at T2 ved flere lejligheder havde optaget større personlige lån hos T1, og at afdraget på disse lån var aftalt til at udgøre halvdelen af overskuddet fra alle klinikkerne, eventuelt bortset fra Ringsted. Der er ikke ved ransagningen fundet eller senere fremlagt et lånedokument på alle de påståede lån eller et regnskab, hvor alle lån og afdrag fremgår, ligesom ingen af de tiltalte har kunnet redegøre for hverken lånebeløb, afdrag eller restgæld. De lånedokumenter, der er fundet, indeholder ikke notat om de påståede månedlige afdrag. Det forekommer ikke sandsynligt, at de tiltalte uden et skriftligt regnskab har kunnet styre en flerhed af udlån, hvor afdragenes størrelse vekslede og udgjorde skæve beløb. Dette, sammenholdt med at beløbene skulle betales kontant og ikke overføres, og at betalingerne efter begge de tiltaltes forklaring udgjorde halvdelen af overskuddet, hvilket svarer til forholdet i den indskudte kapital i flere af klinikkerne, og sammenholdt med at begge tiltalte forud for hovedforhandlingen og i aflytningerne har omtalt betalingerne som overskud og ikke afdrag, gør, at retten tilsidesætter forklaringen, om at der alene var tale om afdrag på lån, som utroværdig og dermed lægger til grund, at T1 reelt har været medejer og har modtaget halvdelen af overskuddet fra alle klinikker som fortjeneste.
 
Retten tilsidesætter endvidere de tiltaltes forklaring om, at T1 modtog 20.000 kr., hvortil kom moms, for sit webarbejde, idet det fremgår af de tiltaltes regnskab, bilag F-51 og 52, samt bilag F-1-41-1, side 3, at beløbet fratrækkes T1's del af overskuddet, og at pengene af T1 under aflytningen den 3. marts 2009 omtales som "den hvide" del og den 16. februar 2009 de "25.000 på regning".
 
Da T2 under aflytningerne den 13. februar og 17. februar 2009 taler om, at hun og T1 kan bytte arbejdsopgaver, og da T1den 6. marts 2009 udtaler "min del er også hårdt", lægger retten til grund, at de tiltalte i fællesskab og efter en aftalt arbejdsfordeling drev de nævnte klinikker med det i anklageskriftet nævnte antal kvinder.
 
Retten finder det efter bevisførelsen godtgjort, at de tiltalte i forening havde lejemålene, der blev stillet til rådighed, at de fastsatte de prostitueredes betaling, at de tiltalte modtog betaling fra de prostituerede, at de afholdte udgifter til husleje, varme, el, telefon, at de forestod websites, og i hvert fald i en periode forestod annoncering, og at de søgte efter prostituere gennem hjemmesiden. Det er endvidere godtgjort, at de prostituerede betalte en leje, der væsentligt oversteg de tiltaltes udgifter. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige i forholdene. Det forhold, at en del af betalingen hidrørte direkte fra kunderne, og det forhold at de tiltalte angav i hvert fald en del af deres indtægt, fører ikke til andet resultat.
 
Begge tiltalte har haft fuldt kendskab til de faktiske forhold vedrørende driften af klinikkerne, hvorfor de tiltalte har haft forsæt til overtrædelserne af straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3. Det må have stået T1 klart, at to ansatte fra told og skat ikke på et vejledningsmøde med nogen virkning kan udtale sig om det strafferetlige rufferibegreb. Det forhold, at anklagemyndigheden ikke tidligere har grebet ind, kan ikke føre til et andet resultat.
 
Vedrørende fortjenesten.
 
Retten finder, at de af anklagemyndigheden udarbejdede opgørelser over fortjenesten, der er udarbejdet på grundlag af de af tiltalte oplyste lejebeløb, antallet af vagter i henhold til dokumenterede vagtskemaer samt gerningsperiodens længde og med fradrag af de anførte udgifter til husleje, forbrug og et beløb til anslåede udgifter som udgangspunkt er korrekt. Retten finder dog, at der er en usikkerhed om, hvorvidt alle vagter har været besat, om alle lejebeløb er erlagt, i hvilket omfang der er givet huslejenedsættelse, ligesom det ikke kan udelukkes, at de ikke dokumenterede udgifter kan have været større. På baggrund af anklagemyndighedens oplysning om, at Skat har oplyst, at også ulovlig indtægt ved bordeldrift er momspligtig, finder retten tillige, at der må fradrages et beløb for indbetalt moms. Det er ikke muligt på det foreliggende regnskabsgrundlag at opgøre dette beløb.
 
Retten nedsætter derfor de af anklagemyndigheden beregnede fortjenester skønsmæssigt med ca. 1/3, således at fortjenesterne fastsættes som anført:
 
Odense 2.050.000 kr.
Ringsted 850.000 kr.
Aabenraa 75.000 kr.
Vejle 875.000 kr.
Kolding 150.000 kr.
Hasselager 400.000 kr.
Randers 100.000 kr.
I alt 4.500.000 kr.
 
Med disse ændringer findes de tiltalte skyldige i forhold 1-7.
 
Ad forhold 8.
 
Tiltalte har erkendt, at hun i den angivne periode har været involveret i massageklinikken på .....i København. Det er gennem bevisførelsen godtgjort, at tiltaltes selskab havde lejemålet, der blev stillet til rådighed, at hun fastsatte de prostitueredes betaling, at tiltalte modtog betaling fra de prostituerede, at hun afholdte udgifter til husleje, varme, el, telefon, at hun forestod websites, og i hvert fald i en periode forestod annoncering, og at hun søgte efter prostituere gennem hjemmesiden. Det er endvidere godtgjort, at de prostituerede betalte en leje, der væsentligt oversteg tiltaltes udgifter. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forholdet. Det forhold, at en del af betalingen hidrørte direkte fra kunderne, og det forhold at tiltalte angav i hvert fald en del af sin indtægt, fører ikke til andet resultat.
 
Som anført under forhold 1-7 kan anklagemyndighedens opgørelse som udgangspunkt lægges til grund. Tiltalte har under hovedforhandlingen oplyst, at hun i denne klinik nok havde en indtægt på ca. 1,5 mill. kr. pr. år. Tiltalte har i en aflytning oplyst, at hun stadig havde fuld husleje i A-Gruppen. Retten finder derfor kun grundlag for at reducere den beregnede fortjeneste til 3.700.000 kr.
 
Ad forhold 9.
 
T1 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Erkendelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Tiltalte findes derfor skyldig.
 
Ad forhold 10 og 11.
 
Tiltalte T2 har erkendt, at hun hentede de pågældende våben fra det nævnte kælderrum og bragte dem til hendes og A's bopæl. Hun har oplyst, at hun ikke vidste, hvad der var i de poser og kasser, hun hentede. A og B har forklaret tilsvarende. Der er derfor ikke det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte under afhentningen havde forsæt til overtrædelserne.
 
Tiltalte har forklaret, at hun ved ankomsten til bopælen blev opmærksom på, at der var tale om våben og derefter, på A's anmodning sammen med B, bar våbnene op på halmloftet og skjulte dem der.
 
Ved, efter at være bekendt med at der var tale om våben, at have båret disse op og skjult dem på halmloftet, har tiltalte været i besiddelse af våbnene og har haft det fornødne forsæt.
 
Tiltalte har bekræftet, at der er tale om de i tiltalen anførte våben, og at de i forhold 10 nævnte våben er omfattet af straffelovens § 192 a. Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 10 og 11.
 
Ad forhold 12.
 
A har forklaret, at han havde planlagt at begå et indbrud i et sommerhus i Løkken for at finde en nøgle til en bankboks i Løkken Sparekasse. Det var hans hensigt at anvende nøglen til at stjæle boksens indhold på 2,6-2,8 mill. A har forklaret, at han havde fået oplysningerne om nøgle og boks af en person ved navn Mogens. A har forklaret, at han ikke havde fortalt T2 om planen.
 
T2 har forklaret, at hun ikke kendte til planerne, men har bekræftet, at hun var i Løkken med A, dels på det tidspunkt hvor hun forsøgte at oprette en konto, og hvor hun var med, da A oprettede en konto og fik en bankboks, og at hun kørte A og en anden mand til sommerhusområdet i Løkken den dag, da de to mænd forsøgte at begå indbrud, men hvor A blev anholdt.
 
Retten finder det utroværdigt, at tiltalte begge gange kørte med til Løkken uden at se på sommerhuse med A, og at hun forsøgte at oprette en konto i Løkken Sparekasse på A begæring uden at have spurgt til turenes og kontooprettelsens formål eller uden at have haft mistanke om, at A var i færd med at begå noget kriminelt.
 
Når dette sammenholdes med aflytningerne af 17. februar 2009 (7), 18. februar 2009 (10), 23. februar 2009 (13) og 18. mart 2009 (4) samt A's forklaring til retsbogen i sin egen sag, hvor det to gange er anført, at T2vidste besked med indbruddet, findes det tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte har medvirket til forsøg på indbrud. Det findes ikke tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte vidste besked om beløbets størrelse, hvorfor forholdet henføres til straffelovens § 285.
 
Ad forhold 13.
 
T2 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det findes derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
 
Ad forhold 14.
 
T2 har erkendt, at hun sammen med B på A's begæring hentede de nævnte dopingmidler som anført i tiltalen. Hun har forklaret, at hun ikke vidste, at stofferne var ulovlige, idet A havde omtalt dem som kosttilskud. A har forklaret, at det er korrekt, at han omtalte præparaterne som kosttilskud, hvilket han altid gjorde.
 
Tiltalte og A har forklaret, at tiltalte og B blev bedt om at hente stofferne som følge af, at A's kammerat var blevet anholdt ved lageret, hvilket tiltalte vidste. A har endvidere forklaret, at effekterne skulle hentes i B's bil, idet politiet kendte hans biler. Tiltalte har samlevet med A i mange år, og han har forklaret, at han i hele perioden har taget dopingmidler og har fået flere bøder herfor. Tiltalte har vedstået til politiet at have fortalt, at hun godt vidste, at der var tale om noget ulovligt.
 
Retten tilsidesætter derfor tiltaltes forklaring og finder tiltalte skyldig.
 
Ad forhold 15.
 
Tiltalte har forklaret, at stofferne tilhører A, men at hun lejlighedsvis bruger stofferne. Hun var bekendt med, at A havde stofferne, men vidste ikke, at amfetaminen lå i fryseren.
 
A har bekræftet tiltaltes forklaring.
 
Det lægges således til grund, at stofferne var indkøbt og ejet af A. Uanset at tiltalte boede i samme hus som A og lejlighedsvis brugte stofferne med A, findes tiltalte ikke at have været i besiddelse af disse, hvorfor hun frifindes.
 
Strafudmålingen.
 
T1 straffes med fængsel i 2 år, jf. straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3, og § 124, stk. 4.
 
Der er ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte den 12. januar 2005 blev straffet med fængsel i 1 år, der blev gjort betinget, og konfiskation af 2.065.000 kr. for rufferi, og at tiltalte påbegyndte ny ligeartet kriminalitet umiddelbart efter domfældelsen, dels fra de samme adresser, dels udvidede antallet af klinikker. Forholdene er begået af flere i forening, over lang tid og med en stor fortjeneste. På grund af forholdenes grovhed og det hurtige recidiv kan straffen ikke gøres helt eller delvis betinget, selv om tiltalte har gode personlige forhold.
 
Der konfiskeres et udbytte på 6.375.000 kr., jf. straffelovens § 75, stk. 1, samt en mobiltelefon. Beløbet fremkommer som hele fortjenesten vedrørende klinikkerne i København og Ringsted og halvdelen fra de øvrige klinikker.
 
Tiltalte har været varetægtsfængslet fra den 16. april til den 15. juni 2009.
 
Straffen for T2 fastsættes til fængsel i 1 år 6 måneder, jf. straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3, § 192 a, § 276, jf. § 285, jf. § 21 og § 23, våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, og lov om forbud mod visse dopingmidler § 3, stk. 1, jf. § 1.
 
6 måneder af straffen skal afsones, mens resten udsættes og bortfalder på nedennævnte vilkår, jf. straffelovens § 58, stk. 1.
 
Der er ved udmålingen lagt vægt på omfanget og fortjenesten af bordeldriften, at den er sket i forening med andre og farligheden af våbenbesiddelsen. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet af betydning for sagen, tiltaltes gode personlige forhold og at tiltalte i forholdene 10-12 og 14 handlede efter ordre fra A og kun havde en mindre grad af medvirken i forholdene.
 
Hos tiltalte konfiskeres et udbytte på 1.825.000 kr. straffelovens § 75, stk. 1, og de anførte våben og dopingmidler samt en pengeboks mrk. Millarco.
 
Tiltalte har været varetægtsfængslet fra den 16. april til den 15. juni 2009. Varetægtsperioden skal fragå i den ubetingede del af straffen.
 
Thi kendes for ret:
 
Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 2 år.
 
Hos tiltalte konfiskeres 6.375.000 kr. samt en mobiltelefon.
 

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 1 år 6 måneder.

6 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:
 

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Hos tiltalte konfiskeres 1.825.000 kr., Canadisk automatgevær kaliber 5,56, mrk. Diemaco model 95, Tysk automatgevær kaliber 7,62x51, mrk. Heckler & Koch model G3, uden nr., Jugoslavisk automatgevær kaliber 7,62x39 mrk. Zastava Kragujevag mod. 70B1, nr. 162874 med magasin med 30 patroner, Amerikansk Riffel kaliber 30M1, mrk. Generalmotors model M1 med Magasin samt 15 patroner, Magasin med 23 patroner caliber 7,62x29 mm, Italiensk haglgevær kaliber 12/70 mrk. Franchi model S.P.A.S 15, Italiensk haglgevær afkortet kaliber 12/70 mm, mrk. Luigi Franchi over/under, 37 patroner i ammunitionsæske, Pistol Match til cal. 22 long riffel, 34 patroner i ammunitionsæske, mrk. Remington, 9 patronæsker med ialt 159 patroner mrk. Wolf, cal. 7,62x39 mm, 10 forskellige haglpatroner kaliber 12/70 mm, 31 forskellige riffelpatroner, 5 riffelpatroner, 6,5x55 mm, 28 stk. riffelpatroner, kaliber 5,56mm, 101 pakker ampuller Siplexx 15 mg, 2600 stk. anabolske steroider, 87 stk. ampuller mrk. Bolodenone, 87 stk. ampuller mrk. Simplexx, 9 stk. ampuller Testosteron 50 mg, 4 ampuller Trenbolone 100 mg., 10 stk. ampuller anabolske steroider, 40 stk. ampuller mrk. Rexogin indeholdende 1 ml. Stanozol, 100 stk. piller mrk. Trenabol Acetate, 100 stk. piller mrk. Primobol 50 mg, 57 ampuller a 1ml / 50 mg. Retabolin, 3 ampuller a 300 ml. Testosteron, samt en pengeboks mrk. Millarco.
 
De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder salærer til deres beskikkede forsvarere.
 
 
 
Jørgen Bjerkesmoen Petersen
dommer
Til top Sidst opdateret: 20-09-2010 
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk