Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilstrækkeligt at SKAT søger adresse i CPR på skyldnere 
10-10-2014 

 

Sagen vedrørte, om der var sket suspension af forældelsesfristen for skattekrav fra 2006 til 2009, idet skyldneren var udrejst til USA og ikke havde fået registreret sin nye adresse i CPR. Skyldneren oplyste, at han havde meldt sin adresse til myndighederne i USA, men at folkeregistret ikke kunne registrere den elektronisk.

SKAT foretog hvert år opslag i CPR for at undersøge, om skyldneren var registreret med en adresse. I 2012 vendte skyldneren tilbage til Danmark og blev registreret med adresse i maj 2012. SKAT foretog efterfølgende udlægsforretning i juli 2012.

Højesteret stadfæstede landsrettens og byrettens kendelse om, at SKAT ikke havde pligt til at forsøge at oplyse skyldnerens adresse på andre måder end ved opslag i CPR. Forældelsesfristen var derfor suspenderet, og kravene var ikke forældet.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk