Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldkendelse i nævningesag: 31-årig mand er skyldig i forsøg på analt samleje med et barn, flere tilfælde af anden kønslig omgængelse end samleje med børn og i blufærdighedskrænkelse 
21-03-2014 

 
 

I en nævningesag var en 31-årig mand tiltalt for i et tilfælde at have haft analt samleje med en 6-årig dreng, i 4 tilfælde at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med 4 forskellige drenge og i 4 tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

 

Tiltalte havde i flere af anklageskriftets 9 forhold erkendt sig helt eller delvist skyldig.

 

Der blev afsagt denne

 

Kendelse

 

Alle voterende udtaler:

 

Forhold 1

 

Tiltalte har erkendt, at han har haft anden kønslig omgængelse end samleje med A, født den 11. juni 1989, på den i anklageskriftet anførte måde adskillige gange i perioden foråret 1999 til slutningen af 2001. Tiltaltes erkendelse støttes af de øvrige oplysninger i sagen.

 

Tiltalte har bestridt, at det foregik så hyppigt som anført i anklageskriftet, idet han i perioder ikke havde kontakt med A, da han selv og A var anbragt i familiepleje i perioder, og da han selv var meget på ferie.

 

Efter As sammenhængende, detaljerede og troværdige forklaring om de i anklageskriftet anførte forhold lægges det til grund, at det fra foråret 1999 ofte skete flere gange ugentligt og dagligt både på hverdage og i weekenderne i de perioder, hvor han boede hjemme hos sin mor, og ofte dagligt i weekenden i de perioder, hvor han var anbragt uden for hjemmet.

 

Det er herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, dog således at det først foregik fra foråret 1999, og at det i de perioder, hvor tiltalte og A ikke var anbragt uden for hjem­met, foregik flere gange ugentligt og i perioder dagligt, dog ikke flere gange dagligt.

 

Med disse begrænsninger er tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

 

Forhold 2 og 9

 

Tiltalte er efter sin erkendelse, der støttes af de øvrige oplysninger i sagen, skyldig i overens­stemmelse med tiltalen.

 

Forhold 3

 

Tiltalte har erkendt, at han har haft anden kønslig omgængelse end samleje med B, født den 30. januar 2003, på den i anklageskriftet anførte måde. Tiltaltes erkendelse støttes af de øvrige op­lysninger i sagen.

 

Tiltalte har bestridt, at det er sket ved udnyttelse af hans psykiske og fysiske overlegenhed, idet B opfordrede ham til at gøre det, og idet tiltalte var umoden og manglede dømmekraft.

 

Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at tiltalte og Bs mor, M, var gode venner, at tiltalte ofte besøgte M og hjalp hende i hjemmet, og at tiltalte ofte passede B. Retten lægger herefter til grund, at der mellem tiltalte og B var et tilknytningsforhold, der gjorde det svært for B at modsætte sig tiltalte. Herefter og under hensyn til Bs alder og til den store aldersforskel mellem tiltalte og B, er det bevist, at tiltalte har skaffet sig anden kønslig omgængelse end samleje med B ved udnyttelse af sin psykiske og fysiske overlegenhed.

 

Tiltalte er herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

 

Forhold 4-7

 

Tiltalte er efter sin erkendelse, der støttes af de øvrige oplysninger i sagen, skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

 

Forhold 8

 

Videoafhøringen af C bærer på trods af Cs unge alder præg af en god og konstruktiv medvirken fra hans side. Cs kropssprog og gestik på optagelsen synes at understøtte, at han har forklaret ud fra sin erindring om et faktisk hændelsesforløb. I tilfælde, hvor han har fået stillet det samme spørgsmål flere gange, har han helt overvejende givet det samme svar. Der er også eksempler på, at han har korrigeret den afhørende kriminalassistent i tilfælde, hvor hans svar er blevet fejlopfattet. Forklaringen må derfor vurderes som nuanceret og troværdig.

 

Det lægges i overensstemmelse med Cs forklaring til grund, at tiltalte trak C op på sit skød, således at C sad med ryggen mod tiltaltes mave. Ingen af dem havde bukser på. Cs underbukser var trukket ned omkring anklerne, og tiltalte havde heller ikke underbukser på. C har forklaret, at tiltalte begyndte at "bolle", og at det gjorde ondt "i numsen". Hermed har C utvivlsomt ment, at tiltalte pressede sit lem mod hans endetarmsåbning og lavede samlejebevægelser. Det lægges efter Cs forklaring til grund, at han sad uroligt og prøvede at slippe væk fra tiltalte, men at tiltalte fastholdt ham med sine arme omkring Cs mave og arme. C har beskrevet, at det gjorde "lidt ondt", og at han ikke kunne mærke noget efterfølgende. Det kan med den fornødne sikkerhed anses for bevist, at tiltalte søgte at opnå analt samleje, men det må anses for tvivlsomt, om dette blev fuldbyrdet. Der er grund til at antage, at et fuldbyrdet analt samleje mellem en voksen mand og et barn på 6 år i almindelighed vil medføre større og længerevarende smerter hos barnet end beskrevet af C. Tiltalte er derfor skyldig i forsøg på analt samleje, men ikke i fuldbyrdet analt samleje med C.

 

Det er ved Cs forklaring ligeledes bevist, at tiltalte havde anden kønslig omgængelse end samleje med C, idet tiltalte dels befølte og dels suttede på Cs lem. C har givet forbeholdne svar på spørgsmål om, hvorvidt han onanerede tiltaltes lem. Efter hans forklaring er det bevist, at han kortvarigt berørte tiltaltes lem, men at det ikke havde karakter af egentlig onani. C har svaret benægtende på spørgsmål om, hvorvidt han skulle slikke på tiltaltes lem. Det er derfor ikke bevist, at tiltalte er skyldig i at have opfordret C til dette.

 

Det er ved tiltaltes delvise erkendelse og forklaring bevist, at han blottede sit lem overfor C. Det er ved Cs forklaring yderligere bevist, at tiltalte ved samme lejlighed onanerede sit lem. Disse handlinger var egnede til at krænke Cs blufærdighed.

 

C har under videoafhøringen forklaret og fastholdt, at tiltalte truede med at ville slå ham ihjel, hvis han fortalte om hændelserne. C har desuden forklaret, at tiltaltes trussel var årsagen til, at han først fortalte om hændelserne på et langt senere tidspunkt. Det er ubetænkeligt at lægge Cs forklaring til grund. Tiltalte er således skyldig i at have fremsat en strafbar trussel mod C.

 

Tiltalte er herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet med de ovenfor anførte begrænsninger vedrørende forhold 1 og 8.

 

Derfor bestemmes:

 

Tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 2-7 og 9.

 

Tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 1, dog således at det anførte foregik fra foråret 1999, og at det i de perioder, hvor tiltalte og A ikke var anbragt uden for hjemmet, foregik flere gange ugentligt og i perioder dagligt, dog ikke flere gange dagligt.

 

Tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 8, dog således at han alene har forsøgt at gennemføre analt samleje med C, alene fik C til kortvarigt at berøre sit lem og ikke opfordrede C til at slikke på sit lem.

 

Der forventes afsagt dom senere i dag.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk