Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldig i drabsforsøg 
03-11-2016 

 
 

Den 41-årige mand T var ved nævningeting tiltalt for forsøg på manddrab ved i november 2015 at have indfundet sig på sin tidligere kæreste forurettedes bopæl i den hensigt at dræbe hende, idet han stak hende flere gange i ryggen med en kniv og med en anden kniv stak hende flere gange i højre side af brystet.

 

T havde gjort gældende, at der forelå nødværge.

 

I skyldkendelse afsagt i dag kl. 9.35 var alle voterende enige om, at T var skyldig i forsøg på manddrab.

 

I kendelsen udtales følgende:

 

6 nævninger og 3 juridiske dommere udtaler følgende om skyldspørgsmålet:

 

Det lægges til grund, at tiltalte og forurettede i ca. 1 år havde et turbulent kæresteforhold, der sluttede den 28. september 2015, og at der frem til episoden den 29. november 2015 ikke havde været kontakt imellem dem. Det kan endvidere efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at tiltalte om natten den 29. november 2015 uopfordret opsøgte forurettede på hendes bopæl for at konfrontere hende med verserende rygter om, at han var pædofil, som han mente stammede fra hende.

 

Tiltalte har om hændelsesforløbet forklaret, at han gik direkte ind i forurettedes soveværelse uden at give sig til kende og skældte hende ud på grund af rygterne. Han medbragte ikke en kniv, men forurettede tog en kniv frem fra dynen og stak ud efter ham omkring maveregionen. Tiltalte undveg og tog kniven fra hende. Forurettede vendte sig herefter om og tog en Globalkniv frem. Tiltalte slog ud efter hende med OBH kniven, og det kan godt passe, at hun derved fik 3-4 stikmærker omkring skulder-regionen. Kniven gik i stykker og forsvandt.

 

Tiltalte har om Globalkniven forklaret, at forurettede stak ud efter ham med kniven, hvorefter der opstod kamp om kniven. Herved blev kniven vendt imod forurettede. Tiltalte har ikke kunnet forklare, hvordan forurettede fik tre stik i brystet, og han så ikke noget blod. Tiltalte har forklaret, at Globalkniven gik i 3 dele, fordi de begge trak i kniven. Tiltalte har nægtet, at han på noget tidspunkt har udtalt, at forurettedes hjerte skulle dø eller lignende.

 

Forurettede har om hændelsesforløbet forklaret, at hun lå og sov på maven og vågnede ved, at tiltalte tog fat om hendes hals og stak hende i ryggen, mens han sagde ”Din møgkælling. Du skal fucking dø”. Han smed noget fra sig, som landede i sengen. Hun forsøgte at berolige tiltalte, hvorefter han gik ud af soveværelset. Hun trykkede herefter 112 i håb om at få hjælp. Tiltalte kom tilbage med en Globalkniv fra køkkenet. Han satte sig overskrævs på hende og stak hende 3 gange i brystet, imens han udtalte: ”Dit hjerte skal dø. Ingen andre skal have dig”. Hun mærkede et ryk i brystet og lod, som om hun var død, for at få tiltalte til at stoppe. Tiltalte gik herefter ud i hendes badeværelse, hvilket gav hende mulighed for at flygte ud af husets bagdør. Hun fornemmede undervejs over til genboen, at tiltalte var bag hende.

 

Forurettede har afgivet en troværdig og sammenhængende forklaring, der understøttes af følgende omstændigheder:

 

Det fremgår af den kriminaltekniske erklæring fra gerningsstedet, at der i forurettedes seng sås flere blodtilsmudsninger på dyner, puder og sengelinned, og at der i sengen blev fundet to knive, af mærket OBH og af mærket Global, hvor OBH kniven var knækket i to dele lige ved skaftet, og hvor Globalkniven var knækket i tre dele.  

 

På opkaldslisten fra forurettedes telefon fremgår det, at der via en ”112 App” var et opkald til 112 på 29. sekunder om natten kl. 03.09.

 

Ifølge personundersøgelsen af forurettede blev der fundet 3 stiksår på ryggen, 3 stiklæsioner på højre side af brystkassen med underliggende overskæring af en ribbenspulsåre og stikkanal i højre lunge samt talrige snitsår på højre og især venstre hånd samt blodunderløbne mærker på højre hånd og venstre arm. Det fremgår endvidere, at stiksårene på brystkassen og den deraf følgende betydelige blødning til brysthulen har indebåret livsfare.

Af personundersøgelsen af tiltalte fremgår, at der alene er fundet et snitsår på højre tommelfinger.

 

Der er på de to knive og på tiltaltes bukser både foran og bagpå fundet blod, der ifølge de retsgenetiske undersøgelser med stor sikkerhed stammer fra forurettede. Der er endvidere i forurettedes badeværelse, i stuen og i et værelse samt på forurettedes medicin, fundet på tiltaltes bopæl, konstateret blod, der med stor sikkerhed stammer fra tiltalte.

 

På denne baggrund anses det for bevist, at tiltalte stak forurettede 3 gange i ryggen og 3 gange i brystet, ligesom han påførte hende talrige snitsår på højre og især venstre hånd samt blodunderløbne mærker på højre hånd og venstre arm.

 

Retten anser det for bevist, at tiltalte, da han stak forurettede, udtalte ” Dit hjerte skal dø. Ingen andre skal have dig”. Det er endvidere bevist, at tiltalte med stor kraft påførte forurettede 6 knivstik i kroppen over to omgange ved brug af to større køkkenknive, som begge gik i stykker. Tiltalte tilkaldte endvidere ikke hjælp, selvom forurettede lå og blødte i sengen.

 

Tiltalte havde således forsæt til at slå forurettede ihjel, i hvert fald efter at han hentede Globalkniven i køkkenet og tildelte hende tre stik i brystet, hvorved hun pådrog sig skader, som medførte, at hun var i livsfare.

 

Der er ikke grundlag for at antage, at tiltalte har handlet i nødværge, jf. straffelovens § 13.

 

Derfor bestemmes:

 

Tiltalte er herefter skyldig i forsøg på manddrab jf. straffelovens § 237, jf. § 21.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk