Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overlæge frifundet for forsømmelse 
02-02-2018 

 
T, der var overlæge på Odense Universitetshospital, var tiltalt for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner § 75 ved på en lørdag, da T var eneste læge på OUH afdeling I, i tidsrummet fra ca. kl. 8 til midt på eftermiddagen at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed ”idet han undlod at føre tilsyn eller lade en anden læge føre tilsyn på sine vegne, undlod at ordinere tæt observation og undlod at lægge behandlingsplan for A, der som patient ca. kl. 6.10 samme dag var overført fra Intensiv afdeling V, og som – efter at være fundet livløs på afdelingen kl. 15.37 – blev erklæret død kl. 16.11.”

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bødestraf.

Under sagen blev afhørt T, den ledende overlæge på Ts afdeling, den læge, L, der havde tilset A, inden han blev overført til Ts afdeling, en medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed og en speciallæge i intern medicin, der virkede som sagkyndig for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Retten lagde til grund, at T havde fulgt de gældende retningslinier på afdelingen, og da T efter bevisførelsen ikke havde haft grund til at handle som beskrevet i tiltalen, blev T frifundet.

For at læse rettens præmisser i sin helhed

tryk her.

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk