Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse i nævningesag: 49-årig mand er skyldig i forsøg på manddrab 
16-04-2013 

 
 

Den 49-årige T var under en nævningesag ved retten i Odense tiltalt for i 3 tilfælde at have forsøgt at dræbe 3 ansatte, en læge og to sygeplejersker, på psykiatrisk afdeling på OUH, mens han var under behandling i afdelingen.

T havde erkendt, at han havde tilføjet de 3 ansatte alvorlige knivlæsioner i mave og brystregion, men havde nægtet, at det var sket for at dræbe de 3 ansatte.

Alle 6 nævninge og 3 dommere har i skyldkendelsen udtalt, at de var enige om at anse T for skyldig i forsøg på manddrab.

Det er i kendelsen lagt til grund, at T ikke ønskede at blive tvangsindlagt og var meget vred og op­hid­set herover, og at han i forbindelse med angrebene på to af de ansatte blandt andet udtalte, at de skulle dø. Efter de lægelige oplysninger havde alle de 3 ansatte været i livsfare.

4 nævninge og 3 dommere anså det efter det anførte om baggrunden for Ts angreb, angrebenes må­l­ret­tethed, læsionernes karakter og Ts udtalelser i forbindelse med angrebene for bevist, at T havde til hensigt at dræbe de 3 ansatte.

2 nævninge var enige med flertallet i, at T havde til hensigt at dræbe de 2 af de 3 ansatte, men fandt det ikke godtgjort, at T havde haft direkte forsæt til at dræbe den 3. ansatte, men fandt at T ved udførelsen af 5 knivstik med livstruende komplikationer i bughulen til følge måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at den 3. ansatte kunne afgå ved døden som følge af den udøvede vold. 

Alle voterende var således enige om, at T var skyldig i forsøg på manddrab.

Endvidere blev T i overensstemmelse med sin erkendelse fundet skyldig i overtrædelse af våbenloven.

Der forventes afsagt dom med afgørelse af sanktionen i løbet af dagen.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk