Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forbrugsgæld var en hindring for gældssanering 
20-03-2014 

 
 

Skifteretten nægtede at indlede gældssanering i en situation, hvor ansøgeren løbende fra 2007 og frem til 2013 havde stiftet en gæld til forbrug på over 200.000 kr.

 

I sagen blev følgende ført til skiftebogen:

Den 11. februar 2014 kl. 09:00 blev skifteretten sat af Retsassessor NN.

 

Der blev foretaget:

SKS .…/2014

 

Gældssaneringssagen

 

….

 

 

Ansøger A mødte personlig.

 

Der blev fremlagt ansøgning om gældssanering med bilag.

 

Ansøgningen blev gennemgået med ansøger, som blandt andet forklarede, at hun bor alene med sin søn på 13 år i 3-værelses lejebolig. Hun arbejder som kontorassistent i 34 timers stilling. Hun har købt en bil, som hun bruger, for at komme på arbejde, idet der ikke går bus de sidste kilometer ud til ar­bejdspladsen. Bilkøbet er finansieret hos S, som er anført på kreditorlisten med en restgæld på ca. 58.000 kr. De har sikkerhed i bilen. Hun afdrager med 1.000 kr. om måneden.

 

Om den øvrige gæld forklarede ansøger, at hun begyndte at låne penge af sin mor, …, i 2007. Det var til almindeligt forbrug. Gælden er nu på 100.000 kr. I 2009 fik hun dankort i …banken og hun trak løbende på kortet frem til 2011. Også her er pengene, godt 100.000 kr.,  gået til almindeligt for­brug samt indskud til lejemålet og flytning. Gælden er nu på godt 100.000 kr. og hun afdrager med 2.500 kr. om måneden. Sidste år lånte hun 5.000 kr. af sin gode ven B. Pengene er brugt til gaver til søn­nen og andet forbrug.

 

Der blev afsagt

 

Kendelse

 

Det fremgår af ansøgers forklaring, at hun løbende fra 2007 og frem til sidste år har stiftet gæld til for­brug på over 200.000 kr. Da gælden således er forbrugsgæld stiftet løbende og frem til og med 2013, findes betingelserne for indledning af gældssanering ikke opfyldt, jf. konkurslovens § 205, stk. 1, nr. 1, jf. § 197, stk. 2, nr. 2, litra c.

 

Derfor bestemmes

 

Gældssaneringssag for A nægtes indledt.

 

A blev vejledt om kærereglerne.

 

Sagen sluttet.

 

Skifteretten hævet.

 

 

NN

Retsassessor

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk