Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 7 år og i 4 år for hjemmerøveri 
29-11-2012 

 
 

Retten i Odense har i dag idømt en 22-årig mand fængsel i 7 år og en 16-årig mand fængsel i 4 år.

 

Den 22-årige var tiltalt for et forsøg på hjemmerøveri ved at have indfundet sig i en ældre mands hjem, hvor han havde truet med attrappistol og skubbet den ældre mand omkuld. Den 22-årge opgav sit forehavende, da den ældre mand fik tændt lyset.

Endvidere var han tiltalt for hjemmerøveri ved i forening med den 16-årige mand at have indfundet sig på en ældre mands bopæl, hvor de havde skubbet den ældre mand og truet ham med en medbragt attrappistol, hvorefter de havde frataget manden en række effekter.

Den 16-årige mand var desuden tiltalt for tyveri ved at være brudt ind i en ungdomsskole, hvor han havde stjålet bl.a. et kontantbeløb på knap 2000 kr. fra en pengekasse.

 

Begge de tiltalte erkendte de forhold, de var tiltalt for.

 

Som begrundelse for straffen udtalte retten:

”Ved strafudmålingen er der lagt vægt på, at røveriet og røveriforsøget, der er udøvet overfor personer i ældreboliger, må betegnes som "egentlige hjemmerøverier", der er omfattet af strafskærpelsesreglen i straffelovens § 288, stk. 2, og at straffen som udgangspunkt skal være 5 års fængsel svarende til en fordobling af det hidtidige strafniveau for hjemmerøverier.

Vedrørende forhold 2 (røveriforsøget begået af den 22-årige) er der lagt vægt på, at røveriforsøget var planlagt, at tiltalte var maskeret og anvendte en softgun, ligesom han udøvede vold mod forurettede med skade til følge, og endelig at det alene skyldtes, at forurettede fik tændt lyset, at røveriet ikke blev gennemført.

Vedrørende forhold 4(det fælles røveriforhold) er der lagt vægt på, at røveriet var planlagt, at det blev begået i forening, at de tiltalte var maskerede og anvendte en softgun.

Vedrørende den 16-årige tiltalte er der lagt vægt på, at han på gerningstidspunktet lige var fyldt 16 år.”

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk