Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 3 år i sag om økonomisk kriminalitet 
30-03-2016 

 
 

Den 45-årige T var af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet tiltalt for to forhold. Han var for det første tiltalt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, idet han havde overdraget effekter med en nedskreven værdi på 917.351 kr. fra sit firma til sig selv, hvorved han udsatte fordringshaverne i konkursboet efter sit firma for, at de led et formuetab eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor. I det andet forhold var han tiltalt for underslæb af særlig grov beskaffenhed ved i slutningen af 2007/begyndelsen af 2008 uretmæssigt at have tilegnet sig et provenu på op til 40 mill. kr. i forbindelse med salg af pantebreve, hvorved EIK Bank led et formuetab på samme beløb eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

 

Tiltalte drev indtil september 2008 en række selskaber, der købte og solgte ejendomme og pantebreve. I slutningen af 2007 havde han videresolgt en ejendom for 220 mill. kr. til Andersen Ejendomme A/S. Han indgik samtidig en aftale med Andersen Ejendomme A/S om, at han skulle forestå finansieringen af købet ved udstedelse og salg af pantebreve. Andersen Ejendomme A/S optog en mellemfinansiering på 65 mill. kr. i EIK Bank, og EIK Bank fik blandt andet sikkerhed i en række pantebreve med en pålydende værdi på 70 mill. kr. EIK Bank tog transport i salgssummerne for pantebrevene og meddelte denne transport til tiltalte. Tiltalte modtog i slutningen af 2007 ca. 35 mill. kr. ved salg af pantebrevene, men undlod at videresende disse til EIK Bank. Pengene blev i stedet anvendt til at afholde T's selskabsudgifter, herunder til Skat.

 

Domsmandsretten fandt på baggrund af forklaringer fra tiltalte, en række vidner, e-mailkorrespondance, blandt andet mellem tiltalte og bank, samt T's selskabers årsrapport, at det måtte have stået tiltalte klart, at hans firma i slutningen af 2007/begyndelsen af 2008 var i alvorlige økonomiske problemer, idet tiltaltes forretning med salg af pantebreve og ejendomme stort set var ophørt, dels som følge af en artikelserie i Jyllands Posten, dels som følge af finanskrisen. Det måtte derfor have stået tiltalte klart, at han udsatte dels sine kreditorer, dels EIK Bank for betydelige tab, ved dels at have overført ikke ubetydelige midler fra selskabet til ham selv privat, dels ved at forbruge de betroede midler firmaet havde fået ind for salg af de pantebreve, som EIK Bank havde transport i.

 

På grund af det betydelige beløb, men også med en væsentlig vægt lagt på den tid, der var gået, fra kriminaliteten var begået, til dommen faldt, blev tiltalte idømt en straf af fængsel i 3 år.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk