Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 3 år for at unddrage afgift og moms 
09-11-2012 

 
 

I september og oktober 2012 behandlede retten i Odense en sag mod en 48-årig mand, som var tiltalt for at unddrage staten 8,8 mill. kr. i registreringsafgift, ved at indkøbe dyre tyske biler i Tyskland og overfor afgiftsmyndighederne at præsentere fiktive fakturaer ved afgiftsberigtigelsen i Danmark. Endvidere var han tiltalt for vedrørende de samme biler at have undladt at betale moms for ca. 6 mill. kr.

I samme sag var to medtiltalte tidligere blevet straffet, hvorefter sagen mod den nu tiltalte var blevet udskilt til særskilt behandling.

Domsmandsretten fandt det bevist, at tiltalte i 19 tilfælde afgiftsanmeldte de indkøbte biler i Tyskland ved at præsentere urigtige salgsfakturaer fra selskaber, som de to medtiltalte havde oprettet. Endvidere fandt retten det bevist, at tiltalte havde undladt at afregne momsen ved videresalg.

Ved fastsættelsen af straffen til fængsel i 3 år lagde retten vægt på den systematiske afgiftsunddragelse via selskaber stiftet til lejligheden. Selskaberne var efterfølgende erklæret konkurs uden aktiver.

I dommen blev det endvidere bestemt, at tiltalte skulle betale en tillægsbøde på 5 mill. kr., og der blev hos tiltalte konfiskeret 21. 000 kr. med tillæg af renter til dækning af det offentliges krav på sagsomkostninger.

Endelig skulle tiltalte til SKAT efterbetale de knap 15 mill. kr., som var blevet unddraget staten.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk