Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 1 år og 6 måneder for brandstiftelse 
03-07-2017 

 
 

 

 

Den 47 årige T, der tidligere var straffet for brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1, var ved et nævningeting ved Retten i Odense tiltalt for brandstiftelse efter straffelovens § 180 ved at have sat ild i opgangen og i en kælderlejlighed i en mindre beboelsesejendom i et bykvarter i Odense. Der var endvidere tiltalt for en række andre mindre strafværdige forhold.

T havde nægtet sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 180, men erkendt overtrædelse af § 181, stk. 1.

Alle dommere og nævninge fandt alene T skyldig i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1 med følgende begrundelse:

”Efter tiltalte egen forklaring sammenholdt med den øvrige bevisførelse, herunder brandundersøgelsen og vidneforklaringerne, lægges det til grund, at tiltalte kort før midnat satte ild til diverse brandbare materialer, som han havde lagt på reposen foran sin lejlighed på 1. sal, ligesom han satte ild til et gardin i et åbentstående vindue i kælderlejligheden.

Af den brandtekniske ”Farlighedserklæring” fremgår bl.a., at fareniveauet er fastlagt på baggrund af en undersøgelse af den af branden ramte lejlighed, opgang og flugtvej samt under hensyn til brandens eventuelle fortsatte udvikling, herunder risikoen for udviklingen af livsfarlige gasser, der kan spredes med røgen. Det fremgår, at fare inddeles i fire gradueringer: Ingen fare, ringe fare, fare og overhængende fare. Det konkluderes på baggrund af  brandundersøgelsen, ”...at der ved branden har været fare for personers liv...".

Efter den brandtekniske farlighedserklæring, og da det på baggrund af   brandundersøgelsen sammenholdt med bevisførelsen i øvrigt må lægges til grund, at ilden i opgangen er selvslukket eller slukket af tiltalte, og at ilden i kælderlejligheden blev slukket af vidnet Tobias From med 4-5 liter vand fra en vase, inden brandvæsenet ankom, findes det ikke bevist, at tiltaltes ilds-påsættelser medførte, at andres liv blev udsat for overhængende fare. Forholdet er herefter ikke omfattet af straffelovens § 180. Tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af denne bestemmelse.

Da ildspåsættelserne i ejendommen er omfattet af straffelovens § 181, stk. 1, findes tiltalte i overensstemmelse med sin erkendelse skyldig i overtrædelse af denne bestemmelse."

 

Der var enighed om at udmåle straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Tiltalte modtog dommen.

 
Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk