Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Et røveri i en opgang i en etageejendom ikke anset for et ”egentligt hjemmerøveri” 
12-09-2017 

 

T1, T2 og T3, der på gerningstidspunktet var 15 år, 18 år og 17 år blev ved et nævningeting fundet skyldig i røveri ved i forening at være trængt ind i den ikke aflåste opgang til en etageejendom, idet de fulgte efter den forurettede F ind i opgangen, hvor de udsatte ham for vold og trusler og derved aftvang ham mobiltelefon, 300 kr. i kontanter og et Mastercard, på hvilket de i forskellige banker forsøgte at hæve 5.500 kr., efter at have tvunget F til at oplyse koden til kortet.

Alle dommere og nævninge udtalte vedrørende røveriet:

”I forhold til spørgsmålet om røveriets beskaffenhed bemærkes, at det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at røveriet foregik ved, at de tre tiltalte gik ind ad opgangsdøren til M 1, der ikke var låst, og at F ikke havde sit eget private hjem på adressen. Røveriet blev herefter fuldbyrdet i opgangen på reposen mellem stuen og 1. sal, og der er ikke ført bevis for, at de tiltalte også ville være trængt ind i den lejlighed, som F var på vej op til, hvis dette havde været nødvendigt for at gennemføre røveriet.

Der er herefter ikke tale om, at de tiltalte ved et planlagt overfald er trængt ind i et offers private hjem, eller har forsøgt herpå, for at begå røveri på baggrund af en formodning om, at der befandt sig værdier i offerets hjem. Der er således ikke tale om et ”egentligt hjemmerøveri”, og da der heller ikke i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan begrunde, at forholdet skal henføres under straffelovens § 288, stk. 2, skal forholdet derfor henføres under straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1.”

 

Ved dom afsagt i går blev de tiltalte straffet således:

T1 fængsel i 10 måneder (som samlet straf efter straffelovens § 61, stk. 1 tillige omfattende en betinget dom af fængsel i 3 måneder).

T2 fængsel i 1 år.

T3 fængsel i 9 måneder.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk