Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom vedrørende forsøg på medlidenhedsdrab 
11-06-2012 

 
 
Dom vedrørende forsøg på medlidenhedsdrab
 
Der blev af retten i Odense den 8. juni 2012 afsagt denne 

D O M:
 
Anklagemyndigheden
mod

T
 
Denne sag er behandlet som tilståelsessag. 
Retsmødebegæring er modtaget den 20. marts 2012.
 
T er tiltalt for overtrædelse af  
straffelovens § 239, jf. § 21,
ved om natten til den 12. oktober 2011 på adressen X, Odense, at have forsøgt at dræbe sin fader, A, der havde fremsat bestemt begæring herom, idet tiltalte blandede 94 morfinpiller med yoghurt og sørgede for, at A indtog blandingen og kom i livsfare, hvilket forsøg imidlertid mislykkedes, idet en anden person sørgede for, at A fik lægebehandling og overlevede.
 

Påstande
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. 
Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret i overensstemmelse hermed.
 
Sagens oplysninger
 
T har forklaret, at A var hans far. De havde et godt forhold. Hans far havde skrantet de sidste 5 år, og det sidste 1½ år, før han døde, gik det stærkt. Det sidste år kom han ind og ud af sygehuset. T ved ikke nøjagtigt, hvad hans far fejlede. Han spurgte på tidspunkt en sygeplejerske, hvorfor hans far jamrede sig, og sygeplejersken svarede: "Han er færdig indvendig". Det Ts opfattelse, at hans far havde en livstruende sygdom. Hans far havde mange gange bedt ham om at hjælpe ham med at dø. Første gang var mens faderen lå på sygehuset. T svarede, at han ikke kunne gøre det på sygehuset, og at faderen kunne få alt hvad, han ville have der. I begyndelsen af oktober 2011 kom Ts far hjem for at dø. Faderen havde fået at vide, at lægerne ikke kunne gøre mere for ham. Han lå i en ple­je­seng i stuen. Hjemmeplejen kom og så til ham den 11. oktober 2011 om aftenen. De spurgte, om T blev der om natten. T svarede, at han nok skulle blive der. Hjemmeplejen ville komme igen næste mor­gen. T og hans far kiggede hinanden i øjnene. T var ikke i tvivl om, hvad faderen ville have. Han gav sin far 94 morfinpiller opblandet i yoghurt. Da hjemmehjælperne og sygeplejersken kom næste morgen, blev der tilkaldt en ambulance af en af hjemmehjælperne. Ts far kom på sygehuset. Han afgik ved døden en uges tid senere. 
 
 
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han bor alene. Han er førtidspensionist. Han har ingen børn.
 
Rettens begrundelse og afgørelse
 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
 
Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 239, jf. § 21. 
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.
 
Retten har lagt vægt på kriminalitetens art, faderens sygdom og omstændighederne hvorunder kriminaliteten er forøvet. 

Thi kendes for ret:
 
Tiltalte skal straffes med fængsel i 60 dage. 
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:
 
1.     Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
 
 
 
Til top Sidst opdateret: 11-06-2012 
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk