Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom til samfundstjeneste, bøde på 10.000 kr., frakendelse af førerretten og konfiskation af bil for kapkørsel. 
17-01-2012 

En 25 årig mand blev ved en domsmandsret fundet skyldig i at have deltaget i en arrangeret kapkørsel med en anden bil.
 

 

Dom til samfundstjeneste, bøde på 10.000 kr., frakendelse af førerretten og konfiskation af bil for kapkørsel. 

En 25-årig mand blev ved en domsmandsret fundet skyldig i at have deltaget i en arrangeret kap­kør­sel med en anden bil i et industriområde i udkanten af Middelfart. Der var tilskuere til stede, og kap­kørslen fandt sted i bymæssig bebyggelse, hvor hastigheden ikke må overstige 50 km/t.

Domsmandsretten fandt det bevist, at tiltalte havde kørt med en hastighed på mindst 119 km/t i vejens venstre side, idet retten lagde afgørende vægt på den hastighedskontrol med laser og de iagttagelser, som en politiassistent havde foretaget.

Retten udtalte, at tiltalte ved at deltage i den arrangerede kapkørsel med høj hastighed i bymæssig be­byggelse og på en vej med udkørsler og sideveje, hvor der var tilskuere til stede, havde kørt på en særlig hensynsløs måde.

Herefter idømte retten den tiltalte fængsel i 30 dage og en samlet bøde på 10.000 kr. Det blev be­stemt, at fængselsstraffen ikke skulle afsones på betingelse af, at tiltalte udførte samfundstjeneste i 30 timer.

Retten bemærkede, at der ikke i sagen forelå omstændigheder, der kunne føre til en fravigelse af udgangspunktet om, at der for særlig hensynsløs kørsel uden personskade skulle idømmes en fængsels­straf, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. 

Tiltalte blev frakendt retten til at føre bil i 6 måneder.

Endelig blev der foretaget konfiskation af tiltaltes bil, som tiltalte havde oplyst, han havde købt 2 dage forinden for 40.000 kr.  

Til top Sidst opdateret: 17-01-2012 
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk