Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i større narkokompleks 
26-11-2013 

 
Retten i Odense har den 26. november 2013 afsagt dom i en sag, hvor 7 personer (T1-T7) var tiltalt for flere overtrædelser af straffelovens § 191 om overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer under særligt skærpende omstændigheder.

 

I forhold 1 var T1, T2, T4, T5, T6 og T7 tiltalt for at have deltaget i overdragelse af ca. 1 kg amfetamin i Horsens den 23. august 2012 med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag. T1, T2 og T6 blev dømt for dette, mens T4, T5 og T7 blev frifundet.

 

I forhold 2 var T3, T4, T5, T6 og T7 tiltalt for en tilsvarende overdragelse af amfetamin i Horsens den 30. juni 2012. De blev alle frifundet for dette.

 

I forhold 3, som var opdelt i 11 underpunkter, var T1, T2, T3, T4, T5 og T6 tiltalt for at have organiseret og deltaget i handel med heroin, kokain, amfetamin og hash i Odense og Nyborg fra sommeren 2011 og frem til den 6. november 2012. T1 blev dømt for salg af ikke under 330 gram heroin. T2 blev dømt for salg af ikke under 60 gram heroin, heraf ikke under 30 gram i forening med T5, for salg af 30 gram kokain og for salg af ikke under 22 gram amfetamin. T3 og T6 blev i forening dømt for salg af ikke under 85 gram heroin og for besiddelse af yderligere ikke under 12 gram heroin med henblik på videreoverdragelse. T4 og T5 blev i forening dømt for salg af 1.980 gram hash, og T5 blev yderligere dømt for det ovennævnte salg af ikke under 30 gram heroin i forening med T2 og for salg af godt 10 gram kokain. Der skete hel eller delvis frifindelse af nogle af de tiltalte i flere af underpunkterne til forhold 3. Særligt blev T1 og T4 frifundet for salg af ikke under 807 gram heroin og ikke under 4.160 gram hash, mens T4 i en række tilfælde blev frifundet for at have stået bag salg af narkotika foretaget af de medtiltalte.

 

I forhold 4-25 var nogle af de tiltalte enkeltvist tiltalt for forskellige lovovertrædelser. Blandt disse kan nævnes, at T1 blev dømt for i to tilfælde at have afsendt eller forsøgt at afsende breve fra et arresthus med opfordringer til andre om at forestå salg af narkotika. T4 blev dømt for besiddelse af ca. 1 kg hash med henblik på videresalg, og T5 blev dømt for at have besiddet en jagtriffel uden ammunition på sin bopæl.

 

T1 blev straffet med fængsel i 5 år. Der blev foretaget konfiskation af et udbytte på 66.000 kr. fra salg af heroin og af diverse ulovlige genstande.

 

T2 blev straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder. Der blev foretaget konfiskation af blandt andet et udbytte på 13.100 kr. En påstand om udvisning blev taget til følge, men alene som en bestemmelse om betinget udvisning.

 

T3 blev straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder. Da han på domstidspunktet havde været varetægtsfængslet i lidt over 1 år, blev det bestemt, at straffen skal anses for udstået ved dette. Der blev hos denne tiltalte truffet bestemmelse om konfiskation af blandt andet et udbytte på 8.500 kr., og han blev for overtrædelse af færdselsloven frakendt førerretten i 1 år.

 

T4 blev straffet med fængsel i 5 måneder. Straffen blev for hans vedkommende ikke fastsat efter straffelovens § 191, men efter de mildere bestemmelser i bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Der blev foretaget konfiskation af blandt andet et udbytte på 24.750 kr. Han blev frifundet for en påstand om udvisning.

 

T5 blev straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder. Da han på domstidspunktet havde været varetægtsfængslet i lidt over 1 år, blev det også for hans vedkommende bestemt, at straffen skal anses for udstået ved dette. Der blev truffet bestemmelse om konfiskation af blandt andet et udbytte på 28.750 kr.

 

T6 blev straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder, og der blev hos ham foretaget konfiskation af blandt andet et udbytte på 8.500 kr.

 

T7 blev i det hele frifundet.

 

Læs hele rettens begrundelse og afgørelse her.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk