Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag: 7 års fængsel til hver af de 2 tiltalte brødre 
27-02-2015 

 
 

Der er kl. 11.15 afsagt en dom med følgende konklusion:

 

 

”Thi kendes for ret:

 

T1 straffes med fængsel i 7 år.

 

T2 skal straffes med fængsel i 7 år.

 

T3 frifindes.

 

Hos T1 og T2 konfiskeres en halvautomatisk pistol, mrk. Crvena Zastava, seks patroner og et patronhylster.

 

T1 og T2 udvises af Danmark med indrejseforbud gældende for bestandig.

 

T1 og T2 skal for deres vedkommende betale sagens omkostninger, mens statskassen skal betale sagens omkostninger for så vidt angår T3.

 

T1 og T2 skal inden 14 dage i fællesskab betale 23.874 kr. til A. Beløbet forrentes med procesrente fra den 10. marts 2015.”

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk