Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Betinget dom til midaldrende kvinde og hendes voksne søn for uberettiget hævning af midler fra dødsbo. 
08-12-2011 

 
En midaldrende kvinde var tiltalt for underslæb ved uberettiget at have hævet et beløb på knap 20.000 kr. fra en konto tilhørende hendes eksmand få timer efter, at hun havde erfaret, at eks­man­den var død. Hun havde efter aftale med eksmanden adgang til at hæve fra kontoen. Hun over­gav be­løbet til hendes og eksmandens fælles søn. Ved hævningen af beløbet blev dødsboet, som var in­sol­vent, ifølge anklageskriftet udsat for risiko for tab.


Fællessønnen var tiltalt for urigtig anmeldelse til politiet ved i strid med sandheden at have oplyst til politiet, at det var ham, der havde hævet beløbet.

Retten anså det for bevist, at den midaldrende kvinde hævede beløbet for at sikre sig, at beløbet ik­ke gik til dødsboet, men til hendes søn. Herefter og da hun under den første samtale med politiet und­­lod at oplyse de reelle omstændigheder i forbindelse med hendes hævning, anså retten det for be­­vist, at hun bestemt indså, at hun ved hævningen af pengene uretmæssigt tilegnede sig dem for at skaf­­fe sin søn en uberettiget vinding på boets bekostning.

Sønnen blev på grundlag af sin tilståelse fundet skyldig i at have afgivet urigtig oplysning til politiet med forsæt til, at en anden end den skyldige ville blive straffet.  

Straffen til den midaldrende kvinde blev fastsat til fængsel i 30 dage, som henset til at tiltalte ikke tidligere var straffet, blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år. Straffen for sønnen blev fastsat til fængsel i 10 dage, der under hensyn til sagens karakter og hans motiv for den falske tilståelse und­ta­g­elsesvist blev gjort betinget.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk