Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beslaglæggelse af bil som følge af gentagne kørsler uden kørekort 
20-02-2014 

 
 

Af byrettens retsbog fra december 2013 fremgår følgende:

 

”Anklagemyndigheden

mod

S

 

Beslaglæggelse

 

Anklager ….. var mødt for anklagemyndigheden.

 

Der blev fremlagt anmodning om godkendelse af beslaglæggelse af 29. november 2013 hos S.

 

Beslaglæggelsen er foretaget den 28. november 2013 kl. 13.45. S har den 28. november 2013 kl. 14.13 anmodet om, at beslaglæggelsen blev forelagt for retten. Retten har modtaget sagen den 29. no­vember 2013 kl. 12.50.

 

S var indkaldt til retsmødet, men ikke mødt.

 

Anklageren oplyste, at S er sigtet for overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, kørsel uden fører­ret, og redegjorde for sagen.

 

Retten afsagde

 

Kendelse:

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at S blev standset af politiet under bilkørsel den 28. november 2013 og sigtet for kørsel uden førerret. Han er dømt for samme overtrædelse den 31. juli 2012 med for­seelsesdato den 1. juni 2012 og er yderligere aktuelt sigtet for kørsler uden førerret begået den 19. marts 2013 og den 1. april 2013.

 

Efter de således foreliggende oplysninger er der grund til at antage, at personbilen med reg.nr. ….. vil kunne konfiskeres, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 4. Betingelserne for at foretage be­slag­læg­gel­se af køretøjet med henblik på senere konfiskation er derfor opfyldt, jf. retsplejelovens § 802, stk. 1. Fo­rmålet med indgrebet måtte antages at være forspildt, hvis politiet havde afventet rettens ken­del­se, jf. retsplejelovens § 806, stk. 3.

 

Derfor bestemmes:

 

Retten godkender, at politiet har beslaglagt personbil ….. med reg.nr. ….. hos S.

 

Politiet må opretholde beslaglæggelsen.

 

Sagen sluttet.

 

Retten hævet.

 

 

Af landsrettens retsbog fra februar 2014 fremgår følgende:

 

”Anklagemyndigheden

mod

S

 

Ingen var indkaldt eller mødt.

 

Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Odense Ret (Sags nr. ..…) med bilag samt kæreskrift mod­taget i Odense Ret den 2. januar 2014 fra S.

 

S har kæret Odense Rets kendelse af 19. december 2013, hvorefter retten godkendte politiets be­slag­læggelse af personbil ….. med reg.nr. …..

 

Efter votering afsagdes

 

k e n d e l s e :

 

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Byrettens kendelse stadfæstes.

 

Sagen sluttet.

 

Retten hævet”.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk