Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

8 tiltalte i sagen fra Bøgetorvet idømt fængsel i 8 måneder 
05-01-2016 

 

8 yngre mænd i alderen fra 15 til 18 år, T1-T8, var i forening tiltalt for vold mod polititjenestemænd, for at have voldt nærliggende fare for polititjenestemændenes liv eller førlighed og for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden ved at kaste molotovcocktails, sten og andre ukendte genstande mod patruljevogne på Stamvejen ved Bøgetorvet.

 

Der forelå endvidere to mindre forhold, som T2 og T3 havde erkendt.

 

For så vidt angår en 9. tiltalt er der afsagt fældende skyldkendelse, men sagen for hans vedkommende udsat på foretagelse af mentalundersøgelse.

 

Følgende fremgår af dommens begrundelse og konklusion:

 

”Rettens begrundelse og afgørelse

 

Forhold 1 - alle de tiltalte

 

Indledningsvis bemærkes, at retten finder, at anklageskriftet opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834. Anklageskriftet indeholder oplysning om de bestemmelser, der påstås overtrådt og en beskrivelse af det forhold, der rejses tiltale for, med angivelse af tid, sted og udførelsesmåde. De tiltalte er tiltalt for at have overtrådt bestemmelserne i forening, og der kræves derfor ikke en beskrivelse af hver tiltaltes påståede handlinger. Anklageskriftet giver således de tiltalte tilstrækkelig mulighed for at tilrettelægge deres forsvar forsvarligt.

 

Vidnet politibetjent A, politibetjent B, politiassistent C, politibetjent D, politiassistent  E og politibetjent F har forklaret, at de under patrulje i Vollsmose blev udsat for stenkast, kast med andre genstande og kast med flasker med brændbar væske, der var antændt, hvilket resulterede i, at de brød i brand, når de ramte jorden. Tre patruljebiler blev ramt af sten og andre genstande blandt andet på forruden.

 

På videosekvenserne fra Bøgetorvet i Vollsmose ses, at der først blev kastet en flaske med brændbar væske, der var antændt, og senere blev kastet yderligere 4 flasker med brændbar væske, der var antændt.

 

Politibetjent A og politibetjent B har forklaret, at de sammen med politiassistent G kørte i en patruljevogn ad Bøgeparken, da der blev kastet med sten på størrelse med store bordtennisbolde efter patruljebilen, der blev ramt af 3-4 sten. De kan ikke sige, hvor mange sten der blev kastet. Der var mange mennesker på Bøgetorvet, men B har forklaret, at det var en gruppe på 5-6 personer, der kastede sten. De anmeldte over radioen, at der blev kastet sten efter patruljevognen, og de så, at der blev kastet en molotovcocktail mod den patruljevogn, som indsatslederen sad i, da den kørte fra basketballbanen ud mod Stamvejen.

 

Vidnerne C og D har forklaret, at de sammen med politiassistent H kørte i en patruljevogn fra basketballbanen frem mod Stamvejen, da der blev kastet sten efter bilen, der blev ramt af 3-4 sten blandt andet på forruden. En molotovcocktail eksploderede foran bilen. Der var høje flammer op foran bilen, og nummerpladen blev beskadiget af flammerne.

 

Politiassistent E Bøg har forklaret, at han kørte i en patruljevogn sammen med H. Politiassistent I og politibetjent F kørte i en patruljevogn bag dem. Da de kørte ad Stamvejen, blev der kastet med sten, flasker og brandbomber efter patruljevognen. Bilen blev ramt af 3-4 sten, og der blev kastet 3-4 brandbomber, der ramte foran og ved siden af patruljevognen, 2-5 meter fra bilen. De standsede bilen på grund af en brandbombe foran bilen, og de blev forhindret i at køre videre af parkerede biler og en modkørende bil. Der blev kastet ting mod bilen, mens de holdt stille.

 

Politibetjent F har forklaret, at han kørte i patruljebil sammen med I. De kørte i en patruljevogn efter patruljevognen med kollegerne H og E. Der blev kastet sten mod vidnets patruljevogn, men de ramte ikke. Da den anden patruljevogn kørte ind mod Bøgetorvet, blev der kastet sten, flasker og brandbomber efter bilen. Der blev kastet med store stykker af fliser, der blev knust på vejen. Han så ikke, om bilen blev ramt af genstande, men der var ting, der knustes mod vejen og noget, der brændte. Han ved ikke hvor mange molotovcocktails, der blev kastet, men det var mere end en. De ramte vejen og brød i brand.

 

Da der blev kastet sten, andre genstande og antændte flasker med brændbar væske mod polititjenestemænd er der tale om en overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.

 

Retten finder tillige, at forholdet er omfattet af straffelovens § 252, idet der ved kast med sten, andre genstande og antændte flasker med brændbar væske, der ramte patruljevognene eller tæt ved dem, var nærliggende fare for polititjenestemændenes liv og førlighed.

 

Forholdet er endvidere omfattet af straffelovens § 134 a, idet der er tale om grov forstyrrelse af ro og orden på et offentligt sted, hvor der færdes mange mennesker, herunder børn, når en større gruppe personer angriber politiet med kast med sten, andre genstande og antændte flasker med brændbar væske.

 

T1

 

Tiltalte har bekræftet, at han er den person, der på forhold 1, bilag 5a er benævnt A1.

 

Det fremgår af de foreviste videooptagelser fra stedet, at tiltalte er iført mørk dunjakke og sorte adidas bukser med hvide striber på siden af buksebenene og en hvid stribe på tværs i knæhasen. På et tidspunkt tager tiltalte dunjakken af og giver den til en anden person.  Herefter går han en tid i sort T-shirt med korte ærmer, indtil han får en lys dunvest, som han tager på.

 

På videosekvens 1-1 og 1-2 ses, at tiltalte er til stede iført de sorte adidas bukser og en mørk dunjakke, da en person kaster en sten ud mod Stamvejen.

 

På videosekvens 1-3 ses, at tiltalte knuser en flise mod jorden, og han kaster sammen med andre med genstande mod Stamvejen. Herunder kastes en antændt flaske med brændbar væske, der bryder i brand, da den rammer vejen.

 

På videosekvens 1-4 ses, at tiltalte modtager en flaske fra en person og går hen til scooteren og fylder benzin på, hvorefter han putter papir i flasken. Tiltalte  går afventende rundt med flasken, som han giver til en af de andre tilstedeværende. Nogle af de tilstedeværende står op i blomsterkummen langs hegnet og observerer stamvejen.

 

På videosekvens 2-1 ses, at tiltalte tager jakken af og giver den til en person, der sidder i baggrunden.

 

På videosekvens 2-2 ses, at tiltalte er iført sort T-shirt med korte ærmer. Han har en flaske i hånden og står op i blomsterkummen og observerer Stamvejen. Han går afventende rundt sammen med andre på stedet med flasken i hånden. Tiltalte tager en lys dunvest på. Han har stadig flasken i hånden og gør kastebevægelser.

 

På videosekvens 2-3 ses, at tiltalte nu er iført lys dunvest, og han har en flaske i hånden. De tilstedeværende holder stadig udkig over Stamvejen. Der bliver kastet 4 flasker med ild i. Herunder antændes en flaske, som tiltalte kaster. Der bliver endvidere kastet med andre genstande.

 

T2

 

Tiltalte har forklaret, at han er den person, der på forhold 1, bilag 5b er benævnt B1. Han var iført sort Peak Performance dunjakke, og der ses en rød hættetrøje inden for jakken. Han var endvidere iført grå joggingbukser. Tiltalte har erkendt at have kastet en molotovcocktail, der ramte i græsset ved siden af den ene patruljevogn. Han kastede ikke efter politiet. Der var alene tale om drengestreger.

 

Det fremgår af retsbogen for den 7. august 2015 om forlængelse af fængslingsfristen, at tiltalte erkendte at have kastet en antændt molotovcocktail efter politiet.

 

På videosekvens  2-2 ses, at tiltalte er til stede med en flaske i hånden ca. 15 minutter sammen med andre, og de afventer tilsyneladende, at der kommer en patruljevogn forbi.

 

På videosekvens 2-3 ses, at der kastes med 4 antændte flasker og andre genstande. Tiltalte kastede den 3 flaske.

 

T3

 

Tiltalte har forklaret, at han ikke var på Bøgetorvet den pågældende dag. Han husker ikke, hvor han befandt sig

 

Tiltalte T1 har under grundlovsforhøret den 12. juni 2015 forklaret, at T3 var den person, der var iført en sort trøje med noget rødt foran, svarende til person C1 i fotomappen. T1 udpegede ligeledes under grundlovsforhøret T2 som person B1, X som person F1 og T8 som person J, hvilket stemmer med disses egne forklaringer.

 

Under hensyn hertil finder retten, at det er bevist, at tiltalte er identisk med person C1, der var iført sort hættetrøje med noget rødt foran, sorte joggingbukser mrk. Nike og mørke adidas sko

 

På videosekvens 1-1 ses, at tiltalte, der på det tidspunkt er iført en lys dunvest, samler noget op fra græsset. Han tager herefter vesten af og afleverer den til tiltalte 8.

 

På sekvens 1-2 ses, at tiltalte kaster en genstand mod en patruljevogn.

 

På sekvens 1-3 og 1-4 ses, at tiltalte er til stede sammen med andre og han er til stede ved scooteren, da der bliver fyldt benzin på flasker. Han går rundt blandt de andre, og han tager en flaske fra blomsterkummen. Tiltalte er til stede, da der bliver kastet en flaske mod vejen og efterfølgende går ham rundt med en flaske i hånden.

 

På sekvens 2-2 og 2-3 ses, at tiltalte går med en flaske i hånden gennem slusen og kommer tilbage med flasken, der tændes, og tiltalte kaster en antændt flaske mod Stamvejen.

 

T4

 

Tiltalte har forklaret, at han ikke var på Bøgetorvet den pågældende dag. Han husker ikke, hvor han befandt sig

 

Tiltalte 1 har under grundlovsforhøret den 12. juni 2015 forklaret, at T4 var til stede på Bøgetorvet, og han har den 16. juni 2015 over for politiet identificeret T4 som den person, der er betegnet D1 i fotomappen. Personen, der er betegnet D1, var iført grå hættetrøje, mørk dunvest, mørkeblå cowboybukser med et mindre mærke bag på venstre lår under baglommen og sorte sko. T1 udpegede ligeledes under grundlovsforhøret T2 som person B1, X som person F1 og T8 som person J, hvilket stemmer med disses egne forklaringer.

 

Hos tiltalte blev beslaglagt mørkeblå cowboybukser  med et mærke på venstre baglomme, en grå hættetrøje og sorte sko.

 

Under hensyn til det oven for anførte, finder retten, at det er bevist, at tiltalte er identisk med personen D1.

 

På sekvens 1-3 ses tiltalte iført grå hættetrøje, mørk dunvest, mørke cowboybukser og sorte sko.. Han kaster en genstand mod Stamvejen.

 

På sekvens 1-4 ses, at tiltalte går hen til scooteren i forbindelse med, at der fyldes benzin på flasker, idet han har en flaske i hånden.

 

På sekvens 2-2 ses, at tiltalte tager en flaske, der antændes, og han kaster den 4. flaske mod stamvejen.

 

T5

 

Tiltalte har forklaret, at han ikke var på Bøgetorvet den pågældende dag. Han var ved stranden, og det var mørkt, da han kom hjem.

 

Tiltalte 1 har under grundlovsforhøret den 12. juni 2015 forklaret, at T5 var til stede på Bøgetorvet, hvor han gik med en molotovcocktail, som han kastede efter politiet. T1 udpegede under grundlovsforhøret T2 som person B1, X som person F1 og T8 som person J, hvilket stemmer med disses egne forklaringer.

 

På videosekvens 2-2 ses et tydeligt nærbillede af den person, der er benævnt E og det er sikkert, at det er tiltalte, der ses på videoen. Tiltalte er iført sort trøje, sorte bukser med sidelommer og mørke sko.

 

Hos tiltalte blev beslaglagt sorte bukser med sidelommer og et par mørkeblå adidas sko.

 

På sekvens 1-3 ses, at tiltalte går hen mod hegnet med en flaske i venstre hånd, hvorefter han kaster en tændt flaske mod Stamvejen. Tiltalte sætter sig på hug og skjuler sig bag hegnet.

 

På sekvens 1-4 ses, at tiltalte er passager på knallerten, der ankommer. Han fylder en flaske med benzin. Han går rundt med flasken i hånden og står op i blomsterkummen ved hegnet.

 

På sekvens 2-2 og 2-3 ses, at tiltalte står i blomsterkummen sammen med andre, herunder T1. Herefter kaster tiltalte flaske nr. 2.

 

T6

 

Tiltalte har forklaret, at han er den person, der er benævnt G1, der var iført mørk hættetrøje, sorte Adidas bukser med hvide striber ned ad benene og en hvidstribe på tværs i knæhasen samt grå og hvide Nike sko.

 

Tiltalte har afgivet forklaring over for politiet den 2. juli 2015, hvoraf blandt andet fremgår, at tiltalte forklarede, at han flere gange kastede noget efter politiet. Første gang kastede han en sten og anden gang en flaske.

 

På sekvens 1-3 ses, at tiltalte sammen med andre kaster genstande mod Stamvejen.

 

På sekvens 1-4 ses, at tiltalte går med en flaske. Han bøjer sig hen over scooteren og går derfra uden flaske. Tiltalte samler en genstand op og sætter noget ved hegnet.

 

På sekvens 2-2 ses, at tiltalte er til stede, og på sekvens 2.3 ses, at der kastes med antændte flasker, og tiltalte kaster en ukendt genstand mod Stamvejen.

 

T7

 

Tiltalte har udpeget sig selv som den person, der er benævnt I1. Tiltalte var iført mørk trøje, lyse cowboybukser og sorte sko. Tiltalte havde solbriller på.

 

På sekvens 1-1 og 1-2 ses, at tiltalte er til stede, da T3 samler en ting op, og kaster den mod Stamvejen. Tiltalte giver sine solbriller til T8.

 

På sekvens 1-4 ses, at tiltalte henter to flasker ved muren, den ene flaske giver tiltalte til T1, og den anden går han hen til scooteren med. Tiltalte får fyldt benzin på, står lidt med flasken, hvorefter han giver den til en ukendt person, som kommer papir i flaskehalsen.

 

På sekvens 2-2 ses, at tiltalte er tilstede under episoden. På et tidspunkt tager han sin lyse dunvest af og giver den til T1, der tager den på.

 

På sekvens 2-3 ses tiltalte på stedet kort før, at der kastes antændte flasker og andre genstande mod Stamvejen.

 

T8

 

Tiltalte har forklaret, at han er den person, der er benævnt J, der var iført sort hættetrøje med påskriften ”Pelle78” på ryggen og blå shorts.

 

PÅ sekvens 1-1 og 1-2 ses, at tiltalte får en lys vest fra T3, og han videregiver vesten til en ukendt person.

 

På sekvens 1-3 ses, at tiltalte knuser en flise mod jorden

 

På sekvens 1-4 ses, at tiltalte kommer til stede med papir i hånden, mens der fyldes benzin på flasker. Tiltalte uddeler papir til flere og smider resten på jorden.

 

På sekvens 2-2 og 2-3 ses, at tiltalte er til stede, mens der kastes antændte flasker og andre genstande mod stamvejen.

 

Retten finder, at der er tale om en samlet episode, der er omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, hvor der flere gange kastes genstande og antændte flasker efter nogle forbipasserende patruljevogne. Alle de tiltalte har som oven for anført været til stede og har været aktive i forskelligt omfang under episoden. De har ved deres tilstedeværelse og gerninger tilsluttet sig, at der blev kastet sten, andre genstande og antændte flasker med brændbar væske mod de fire patruljevogne, hvilket ses af videooptagelserne. Det er således bevist, at de tiltalte i det hele handlede i forening.

 

De tiltalte anses derfor skyldige i overtrædelse af straffeloves § 119, stk. 1, § 134a og § 252.

 

Forhold 2 – T4

 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Forhold 3 – T3

 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Straffen for T1 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, til fængsel i 8 måneder.

 

Straffen omfatter efter omstændighederne tillige de forhold, der er pådømt ved Odense rets dom af 22. september 2015, jf. straffelovens § 61, stk. 1.

 

Straffen for T2 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, til fængsel i 8 måneder.

 

Straffen for T3 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, og § 124, stk. 4 til fængsel i 8 måneder.

 

Straffen for T4 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252 og § 124, stk. 4  til fængsel i 8 måneder.

 

Straffen for T5 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, jf. § 89, til fængsel i 8 måneder.

 

Straffen omfatter efter omstændighederne tillige de ved dom af 4. august 2015 pådømte forhold, jf. straffelovens § 61, stk. 1.

 

Straffen for T6 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, til fængsel i 8 måneder.

 

Straffen for T7 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, til fængsel i 8 måneder.

 

Straffen for T8 fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252, jf. § 89, til fængsel i 8 måneder.

 

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at de tiltalte sammen med andre uidentificerede personer uden nogen anledning kastede med sten, andre genstande og flasker med brændbar væske, der var antændt, mod polititjenestemænd, der befandt sig i 4 patruljevogne, og som udførte deres arbejde i området. Det ses af videooptagelserne, at forholdet var planlagt, idet de tiltalte forberedte angrebet ved at samle kasteskyts og fylde flasker med brændbar væske, samtidig med, at de holdt øje med, hvornår patruljevognene kom forbi. Episoden, der varede mere en en halv time, fandt sted på et meget befærdet offentligt område, hvor der også var mindre børn til stede.

 

Vedrørende anklagemyndighedens udvisningspåstande

 

T2

 

Det fremgår blandt andet af Udlændingestyrelsens udtalelse af 11. december 2015:

 

"Opholdsgrundlag og længde

 

Den 6. september 2000 søgte T2 via generalkonsulatet i Addis Ababa om opholdstilladelse under henvisning til sin herboende fader. T2 fik den 6. oktober 2000 opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3 indtil dennes fyldte 18 år, hvor pågældende skal søge om opholdstilladelse på selvstændigt grundlag.

 

Den 28. november 2000 blev pågældende tilmeldte folkeregisteret.

 

Længden af T2´s lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 28. november 2000, hvor pågældende blev tilmeldt folkeregisteret, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 1, og T2 har således haft lovligt ophold i Danmark i ca. 15 år, jf. udlændingelovens § 27."

 

Som det fremgår af ovenstående er tiltalte dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252 og er idømt fængsel i 8 måneder, jf. udvisningsbetingelserne i udlændingelovens § 22, nr. 6.

 

Under henvisning til at tiltalte har haft lovligt ophold i Danmark i 15 år, og at han ikke har nogen tilknytning til Somalia, vil en ubetinget udvisning af tiltalte være i strid med Danmarks Internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2.

 

Det følger herefter af udlændingelovens § 24b, at tiltalte skal udvises betinget på de nedenfor anførte vilkår.

 

T4

 

Det fremgår blandt andet af Udlændingestyrelsens udtalelse af 11. december 2015:

 

"Opholdsgrundlag og længde

 

Den 28. juli 1999 søgte T4 via Generalkonsulatet i Kenya om opholdstilladelse under henvisning til sin herboende fader. T4 fik den 18. december 1999 opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3 indtil den 18. januar 2001. Denne tilladelse er senest den 21. december 2004 forlænget indtil den 9. oktober 2016.

 

Den 10. februar 2000 blev pågældende tilmeldt folkeregisteret.

 

Længden af T4´s lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 10. februar 2000, hvor pågældende blev tilmeldt folkeregisteret, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 1, og T4 har således haft lovligt ophold i Danmark i ca. 15 år, jf. udlændingelovens § 27. "

 

Som det fremgår af ovenstående er tiltalte dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a, § 252 og § 124, stk. 4 og er idømt fængsel i 8 måneder, jf. udvisningsbetingelserne i udlændingelovens § 22, nr. 6.

 

Under henvisning til at tiltalte har haft lovligt ophold i Danmark i 15 år, og at han ikke har nogen tilknytning til Somalia, vil en ubetinget udvisning af tiltalte være i strid med Danmarks Internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2.

 

Det følger herefter af udlændingelovens § 24b, at tiltalte skal udvises betinget på det nedenfor anførte vilkår.

 

T6

 

Det fremgår blandt andet af Udlændingestyrelsens udtalelse af 10. december 2015:

 

"Opholdsgrundlag og længde

 

Den 6. august 2001 søgte T6 via Generalkonsulatet i Amman om opholdstilladelse under henvisning til sin herboende fader. T6 fik den 24. oktober 2001 opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3 indtil den 24. november 2002. Denne tilladelse er senest den 10. marts 2006 forlænget indtil den 6. januar 2018.

 

Den 18. januar 2002 blev pågældende tilmeldt folkeregisteret.

 

Længden af T6´s lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 18. januar 2002, hvor pågældende blev tilmeldt folkeregisteret, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 1, og T6 har således haft lovligt ophold i Danmark i ca. 13 år, jf. udlændingelovens § 27."

 

Som det fremgår af ovenstående er tiltalte dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252 og er idømt fængsel i 8 måneder, jf. udvisningsbetingelserne i udlændingelovens § 22, nr. 6.

 

Under henvisning til at tiltalte har haft lovligt ophold i Danmark i 13 år, og at han ikke har nogen tilknytning til Irak, vil en ubetinget udvisning af tiltalte være i strid med Danmarks Internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2.

 

Det følger herefter af udlændingelovens § 24b, at tiltalte skal udvises betinget på det nedenfor anførte vilkår.

 

T8

 

Det fremgår blandt andet af Udlændingestyrelsens udtalelse af 10. december 2015:

 

"Opholdsgrundlag og længde

 

T8 blev født i Danmark den 13. januar 1999.

 

T8 blev på baggrund heraf fritaget for selvstændig opholdstilladelse i Danmark indtil sit 18. fyldte år, hvor han skal søge om opholdstilladelse på selvstændigt grundlag.

 

Længden af T8´s lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 13. januar 1999, hvor pågældende blev født i Danmark og tilmeldt folkeregisteret, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 1 og T8 har således haft ophold i Danmark i ca. 16 år, jf. udlændingelovens § 27. "

 

Som det fremgår af ovenstående er tiltalte dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 134 a og § 252 og er idømt fængsel i 8 måneder, jf. udvisningsbetingelserne i udlændingelovens § 22, nr. 6.

 

Under henvisning til at tiltalte har haft lovligt ophold i Danmark i 16 år, og at han ikke har nogen tilknytning til Somalia, vil en ubetinget udvisning af tiltalte være i strid med Danmarks Internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2.

 

Det følger herefter af udlændingelovens § 24b, at tiltalte skal udvises betinget på det nedenfor anførte vilkår.

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte 1 skal straffes med fængsel i 8 måneder.

 

Tiltalte 2 skal straffes med fængsel i 8 måneder.

Tiltalte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år. 

 

Tiltalte 3 skal straffes med fængsel i 8 måneder.

 

Tiltalte 4 skal straffes med fængsel i 8 måneder.

Tiltalte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år.

  

Tiltalte 5 skal straffes med fængsel i 8 måneder.

 

Tiltalte 6 skal straffes med fængsel i 8 måneder.  

Tiltalte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år.

 

Tiltalte 7 skal straffes med fængsel i 8 måneder.

  

Tiltalte 8 skal straffes med fængsel i 8 måneder.
Tiltalte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år.

 

Hos tiltalte 3 konfiskeres en mobiltelefon.

 

Hos tiltalte 4 konfiskeres en mobiltelefon.

 

De tiltalte skal hver især betale sagens omkostninger.”

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk