Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

6 måneders ubetinget fængsel til 16-årig for grov vold 
03-12-2013 

 
 

En 16-årig ung mand var tiltalt for tre tilfælde af vold; i april 2013 for at have slået en medpassager med en bushammer i hovedet, i juni 2013 for at have tildelt en taxachauffør et knytnæveslag og i juli 2013 for at have tildelt en ham ubekendt yngre mand flere slag i hovedet og på kroppen med en parasolstang med alvorlige behandlingskrævende skader til følge.

Den tiltalte var ikke tidligere straffet for vold.

Domsmandsretten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder efter straffelovens § 245, stk. 1, og § 244, jf. § 247, stk. 2.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på som skærpende omstændigheder, at tiltalte inden for få måneder havde udført tre helt uprovokerede og ret alvorlige voldelige overfald. Navnlig var voldsudøvelsen i det sidstnævnte forhold af meget alvorlig karakter og udført mod en forsvarsløs person som afstraffelse.

Uanset at tiltalte først lige var blevet 16 år omkring tidspunktet for voldsudøvelsen og tiltalte ikke tidligere var straffet, var der herefter ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Retten udtalte, at tiltaltes unge alder havde ført til en ikke uvæsentlig nedsættelse af længden af den straf, der ville have været forskyldt af en person, der var over 18 år.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk