Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

6 måneders fængsel for stalking 
11-11-2014 

 
 

En 40-årig mand T erkendte under et retsmøde, at han i en periode på 2½ måneder havde sendt i alt 21 billede- og/eller tekstbeskeder med truende indhold til sin tidligere ægtefælle, og at det skete, selv om han ca. 1 år tidligere af politiet havde fået meddelt forbud mod at kontakte den tidligere ægtefælle.

Tiltalte var tidligere straffet i august 2013 med fængsel i 14 dage, der var gjort betinget mod en prøvetid på 1 år og på ny i maj 2014 med en fællesstraf af fængsel i 4 måneder, i begge tilfælde for trusler mod den tidligere ægtefælle.

Sagen blev fremmet som tilståelsessag, og dommeren udmålte straffen til fængsel i 6 måneder med følgende begrundelse:

”Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte nu for tredje gang inden for godt 1 år skal straf­fes for ligeartet kriminalitet rettet mod blandt andre hans tidligere hustru. Der er ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget henset hertil samt til, at tiltaltes vilje til at undergive sig tilsyn har været svingende, idet bemærkes, at han afbrød forbindelsen med Kriminalforsorgen i au­gust 2014 og under samtalen med Kriminalforsorgen i oktober 2014 gav udtryk for, at han ikke ønskede tilsyn.

 

Klik her hvis du ønsker at læse dommen i sin helhed.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk