Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

5 tiltalte – 3 vognmænd og 2 ansatte fra Odense Renovation – fundet skyldige i omfattende svindel med afgifter for affald 
29-01-2016 

 

Retten i Odense har den 29. januar 2016 fundet 5 tiltalte A, B, C, D og E skyldige i databedrageri – og for C, D og Es vedkommende tillige mandatsvig - over for Odense Renovation i årene fra 2007 til 2011. De tiltalte A og B blev straffet hver med fængsel i 1 år og 6 måneder, der for så vidt angår 1 år og 4 måneder blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 200 timer. De øvrige tiltalte, C, D og E, blev straffet med ubetinget fængsel i henholdsvis 1 år og 6 måneder, 1 år og 9 måneder og 3 år.

Retten lagde til grund, at vognmændene A, B og C efter aftale med D og E, der var ansatte hos Odense Renovation, systematisk i gerningsperioderne mod betaling fik ændret rigtige indvejninger af affald til urigtige affaldstyper for derved at undgå afgiftsopkrævning eller at blive afkrævet og betale en lavere afgift, end de ellers var forpligtet til. C, D og Es mandatsvig bestod i, at C efter aftale med D og E og mod betaling fik kørt affald igennem vejesystemet på Odense Renovation uden korrekt registrering, hvilket medførte et tab hos Odense Renovation.

Retten fandt det bevist, at A havde udøvet databedrageri i gerningsperioden i forening med E for 2.352.232 kr. og i forening med D for 100.000 kr. Det var endvidere bevist, at B havde udøvet databedrageri i forening med E for 928.793 kr. Endelig var det bevist, at C havde udøvet databedrageri i forening med både D og E for 1.830.198 kr. og mandatsvig, og at D og E også havde handlet i forening med hinanden om denne kriminalitet. Herudover havde C udøvet databedrageri i forening med D om 103.176 kr. og mandatsvig.

Endelig blev D fundet skyldig i databedrageri i forening med en tidligere dømt vognmand for 55.065 kr. og D og E blev fundet skyldige i forening med hinanden og med andre ansatte hos Odense Renovation for i forening med en anden tidligere dømt vognmand at have udøvet databedrageri eller mandatsvig for 300.086 kr.

De straffe, de tiltalte blev idømt, afspejlede i vidt omfang det beløbsmæssige omfang af den kriminalitet, som de strafferetligt hæftede for - for så vidt angår A: 2.452.232 kr., B: 928.793 kr., C: 1.933.374 kr., D: 2.388.525 kr. og E: 5.411.309 kr. A og Bs straffe blev gjort delvist betingede med vilkår om samfundstjeneste under hensyn til deres alder og en samlet bedømmelse af strafværdigheden af deres forhold. As forhold lå således mere end 6 år tilbage i tid og Bs kriminalitet vedrørte ”kun” 928.793 kr. De øvrige tiltaltes straffe blev gjort ubetingede under hensyn til de omhandlede værdier og omstændighederne ved den af dem udførte kriminalitet, herunder for D og Es vedkommende, at de havde misbrugt deres ansættelsesforhold.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk