Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

55-årig pædagogmedhjælper idømt fængselsstraf på 1 år og 6 måneder for blufærdigheds-krænkelser 
19-12-2017 

 
 

Retten i Odense har den 19. december 2017 afsagt dom i en sag, hvor en 55-årig mandlig pædagogmedhjælper i en skolefritidsordning og håndboldtræner var tiltalt for at have krænket 28 piger og kvinder, da de var mellem 6 og 10 år gamle. Krænkelserne var langt overvejende sket som blufærdighedskrænkelse med befølinger. Et enkelt forhold omhandlede anden kønslig omgang med et barn under 12 år.

Under sagen havde 26 af de 28 forurettede piger og kvinder afgivet forklaring enten gennem en DVD-afhøring eller direkte for domsmandsretten.

Ved dommen blev tiltalte fundet skyldig i 22 af de 28 forhold - hovedsageligt på baggrund af pigernes/kvindernes forklaringer, som retten vurderede troværdige, og som i høj grad var samstemmende. Tiltalte blev frifundet i 6 forhold, dels fordi retten fandt, at tre af forholdene begået i perioden 1. august 1997 til 1. september 2007 var forældede, og dels fordi de forurettede ikke havde afgivet forklaring, hverken for politiet eller for retten i to forhold.

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Retten lagde særlig vægt på, at overgrebene var sket mod piger i 6-10 års alderen, karakteren af krænkelserne, antallet af krænkelser og længden af den periode, hvor krænkelserne havde fundet sted. Retten lagde endvidere vægt på, at overgrebene var sket af en person, der i kraft af sin ansættelse og funktion var overladt en omsorgsforpligtelse for børnene. Retten fandt ikke grundlag for, at straffen kunne gøres helt eller delvist betinget. Den dømte blev endvidere fradømt retten til at beskæftige sig med piger under 18 år - både erhvervsmæssigt og i foreningsregi. Endelig blev han dømt til at betale godtgørelse til hovedparten af pigerne.

Den tiltalte mødte ikke frem ved domsafsigelsen, men havde instrueret sin advokat om at anke en eventuel domfældelse.

Anklageren begærede den dømte varetægtsfængslet under henvisning til   retshåndhævelsen.

Retsformanden fulgte anklagemyndighedens begæring og varetægtsfængslede den dømte in absentia under eventuel anke, eller indtil fuldbyrdelsen kunne finde sted.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk