Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

49-årig mand dømt til anbringelse i Sikringsafdelingen ved Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland 
17-04-2013 

 
 

Et enigt nævningeting har ved dom afsagt den 16. april 2013 dømt den 49-årige T til anbringelse i Sikringsafdelingen ved Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland, således at der ikke blev fastsat nogen længstetid for foranstaltningen.

Endvidere skulle T til hver af de 3 skadelidte betale erstatning, dels en særlig godtgørelse for krænkelsen ved knivangrebene fastsat til 15.000 kr. til hver, dels svie og smerte, herunder til dels tabt arbejdsfortjeneste, med beløb på ca. 33.000 kr., ca. 55.000 kr. og ca. 61.000 kr.

Retslægerådet havde vurderet, at T som paranoid skizofren var sindssyg i svær grad og således omfattet af straffelovens § 16 om straffrihed.

Rådet havde med henvisning til straffelovens § 68 anbefalet en særlig foranstaltning i form af anbringelse på Sikringsafdelingen, idet rådet vurderede, at T udgjorde en nærliggende fare for andre mennesker.

Alle 6 nævninge og 3 dommere var enige om at følge Retslægerådets anbefaling.

T ankede dommen med påstand om frifindelse for forsøg på manddrab.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk